ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၌ ဓာတ္ေငြ႔ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုၿပိဳက်၊ လူငါးဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိ

0
183

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ အန္႔ဝါ့ပ္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ဓာတ္ေငြ႔ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုၿပိဳက်ခဲ့သျဖင့္ လူငါးဦးထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ မီဒီယာတို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အပ်က္အစီးမ်ားေအာက္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး အသက္ရွိေနေသးသည့္ လူသံုးဦးႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ရရွိေၾကာင္း အေရးေပၚဌာနမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူ ၂၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရရွိခ့ဲေၾကာင္း အေရးေပၚဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုေပါက္ကဲြမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အန္႔ဝါသ္ၿမိဳ႕ရွိ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ပဲဒန္မာ့ခ္တ္အရပ္၌ လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ထားၿပီး အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ နံေဘးရွိ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုးလည္း အနည္းငယ္ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ဘရပ္ဆဲလ္စ္၌ အေသခံဗံုးခဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတြင္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္တုိးျမႇင့္ထားသည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ အန္႔ဝါ့ပ္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ဓာတ္ေငြ႔ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုၿပိဳက်ခဲ့သျဖင့္ လူငါးဦးထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ မီဒီယာတို႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အပ်က္အစီးမ်ားေအာက္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး အသက္ရွိေနေသးသည့္ လူသံုးဦးႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ရရွိေၾကာင္း အေရးေပၚဌာနမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လူ ၂၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ရရွိခ့ဲေၾကာင္း အေရးေပၚဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုေပါက္ကဲြမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အန္႔ဝါသ္ၿမိဳ႕ရွိ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ပဲဒန္မာ့ခ္တ္အရပ္၌ လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ထားၿပီး အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ နံေဘးရွိ အေဆာက္အအံုႏွစ္လံုးလည္း အနည္းငယ္ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ဘရပ္ဆဲလ္စ္၌ အေသခံဗံုးခဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတြင္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္တုိးျမႇင့္ထားသည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply