စည္ပင္သာယာထံေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ားကို Digital Wallet စနစ္ျဖင့္ ေပးေဆာင္နိုင္ေတာ့မည္

0
111

ေမ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာထံ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ားကို Digital Wallet စနစ္ျဖင့္ online မွတစ္ဆင့္ ေပးေဆာင္နိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ ရတနာပံုဘဏ္ ႏွင့္ 2C2P ကုမၸဏီတို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးျဖစ္ကာ ၃ လ မွ ၆ လ ၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုေတာ့ MOU ထိုးၿပီးတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ညိွရဦးမယ္ ။ သူတို႔လုပ္ေပးနိုင္တာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာ ျပန္ညိွရမယ္ ။ ဘဏ္နဲ႔ေရာ ညိွရဦးမယ္။ ဒီစနစ္ကို ကမ႓ာမွာေတာ့ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးေနၿပီ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဘယ္မွ မသံုးေသးဘူး။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမတ္သူ က ေျပာသည္ ။

စည္ပင္သာယာထံ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္အခမ်ား အပါအဝင္ ေငြေပးသြင္းမႈမ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ QR code သို႔မဟုတ္ Bar code ပါသည့္ ႏို႔တစ္စာရြက္ေပးမည္ျဖစ္က ဖုန္းျဖင့္ scan ဖတ္ၿပီးေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္ ။

“ေငြသြင္းတဲ့အခါမွာ wave money တို႔ကေနလည္း လႊဲလို႔ရတယ္ ။ မီနီမတ္ေလးေတြကို သြားၿပီးလုပ္လို႔လည္းရတယ္။ ေငြသြင္းဖို႔ တန္းစီေစာင့္စရာမလိုေတာ့ဘူး။´´ ဟု ဦးရဲျမတ္သူ က ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ယင္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေပၚပါက ဘဏ္ကိုသြား၍ ေငြသြင္းစရာမလိုသည့္အျပင္ အႏုတ္ျပန္မအမ္းႏိုင္သည့္ အခက္ခဲအခဲ ၊ ဝန္ထမ္းကို မုန္႔ဖိုးေပး၍ ေငြသြင္းခိုင္းရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ေမ ၁၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာထံ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ားကို Digital Wallet စနစ္ျဖင့္ online မွတစ္ဆင့္ ေပးေဆာင္နိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ ရတနာပံုဘဏ္ ႏွင့္ 2C2P ကုမၸဏီတို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးျဖစ္ကာ ၃ လ မွ ၆ လ ၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ခုေတာ့ MOU ထိုးၿပီးတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ညိွရဦးမယ္ ။ သူတို႔လုပ္ေပးနိုင္တာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာ ျပန္ညိွရမယ္ ။ ဘဏ္နဲ႔ေရာ ညိွရဦးမယ္။ ဒီစနစ္ကို ကမ႓ာမွာေတာ့ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးေနၿပီ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဘယ္မွ မသံုးေသးဘူး။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမတ္သူ က ေျပာသည္ ။

စည္ပင္သာယာထံ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္အခမ်ား အပါအဝင္ ေငြေပးသြင္းမႈမ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ QR code သို႔မဟုတ္ Bar code ပါသည့္ ႏို႔တစ္စာရြက္ေပးမည္ျဖစ္က ဖုန္းျဖင့္ scan ဖတ္ၿပီးေငြေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္ ။

“ေငြသြင္းတဲ့အခါမွာ wave money တို႔ကေနလည္း လႊဲလို႔ရတယ္ ။ မီနီမတ္ေလးေတြကို သြားၿပီးလုပ္လို႔လည္းရတယ္။ ေငြသြင္းဖို႔ တန္းစီေစာင့္စရာမလိုေတာ့ဘူး။´´ ဟု ဦးရဲျမတ္သူ က ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ယင္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေပၚပါက ဘဏ္ကိုသြား၍ ေငြသြင္းစရာမလိုသည့္အျပင္ အႏုတ္ျပန္မအမ္းႏိုင္သည့္ အခက္ခဲအခဲ ၊ ဝန္ထမ္းကို မုန္႔ဖိုးေပး၍ ေငြသြင္းခိုင္းရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply