ေအာင္သေျပ႐ြာက ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆုတ္ခြာ

0
103

ေအာင္သေျပရြာသားမ်ားမွ ေက်းရြာဝင္လမ္းကို ကုမၸဏီကားမ်ား ဝင္ေရာက္ေနမႈကို တားဆီးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရာေနရာမွွ ယေန႔ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက လံုျခံဳေရး ယူထားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။

Photo : Kaung Zaw Hein / MPA

ေအာင္သေျပရြာသားမ်ားမွ ေက်းရြာဝင္လမ္းကို ကုမၸဏီကားမ်ား ဝင္ေရာက္ေနမႈကို တားဆီးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရာေနရာမွွ ယေန႔ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက လံုျခံဳေရး ယူထားေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။

Photo : Kaung Zaw Hein / MPA

Leave a Reply