ပုဒ္မ ၂၆၁ အား အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တင္သြင္းထား

0
108

ေမ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁( တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ေရး) ျပင္ဆင္ေရးကို ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နို္င္ေရးအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မ စ တင္မီ တြင္ အေရးႀကီး အဆိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၆၁ ကိစၥကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေရးအေရးႀကိးအဆိုကို ဒီ မနက္ ကတင္တယ္။ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၃၀ ဦးနဲ႔ ပုဒ္မ ၂၆၁ကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေရးဆိုၿပီး တင္လိုက္ပါတယ္”ဟု ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးသိန္းထြန္းမွ အထက္ပါ အတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆို ကို တင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္စတင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ကပ္သြားသည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ညႊတ္ခ်ဳပ္၏ လက္ထဲကိုသာ ထည့္ထားခဲ့ၿပိး လက္ခံသည္ လက္မခံေၾကာင္း မေျပာခဲ့ဟု ဆိုသည္။

ဦးသိန္းထြန္း အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးတင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အစီရင္ခံစာကို ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကို္ယ္စားလွယ္ ၆၃ ဦး က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔သို႔ ေဆြးေႏြးၿပီးရင္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မပါရွိခဲ့သျဖင့္ အေရးႀကီး အဆိုတင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

“ျပင္ဆင္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မေန႔ကတည္းက ျပင္ဆင္ၿပီးျပီ။မေန႔က မနက္ အထိေအာင္မပါေတာ့ အေရးႀကီး အဆို တစ္ရပ္အေနနဲ႔ တင္လိုက္တယ္။သို႔ေသာ္နာယကလည္း ေခၚမေျပာဘူး။ ရံုုုးအဖြဲ႔လည္းေခၚမေျပာဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဦးသိန္းတို႔ အဖြဲ႔တင္သြင္းခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အား ၄၅ ဦး ပါ၀င္သည့္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားခဲ့သည့္ အတြက္ ပူးေပါင္းေက္ာမတီတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လြတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ္လည္း ၾကားေန ဆႏၵမဲမ်ား၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲမ်ားလည္းရွိေနသည့္ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ အကုန္လံုးမွ လက္ခံသည္ဟု ယူဆ၍ မရနို္င္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ေမ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁( တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ေရး) ျပင္ဆင္ေရးကို ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နို္င္ေရးအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မ စ တင္မီ တြင္ အေရးႀကီး အဆိုတင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၆၁ ကိစၥကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေရးအေရးႀကိးအဆိုကို ဒီ မနက္ ကတင္တယ္။ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၃၀ ဦးနဲ႔ ပုဒ္မ ၂၆၁ကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေရးဆိုၿပီး တင္လိုက္ပါတယ္”ဟု ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးသိန္းထြန္းမွ အထက္ပါ အတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆို ကို တင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္စတင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ကပ္သြားသည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ညႊတ္ခ်ဳပ္၏ လက္ထဲကိုသာ ထည့္ထားခဲ့ၿပိး လက္ခံသည္ လက္မခံေၾကာင္း မေျပာခဲ့ဟု ဆိုသည္။

ဦးသိန္းထြန္း အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးတင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အစီရင္ခံစာကို ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကို္ယ္စားလွယ္ ၆၃ ဦး က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔သို႔ ေဆြးေႏြးၿပီးရင္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မပါရွိခဲ့သျဖင့္ အေရးႀကီး အဆိုတင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

“ျပင္ဆင္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မေန႔ကတည္းက ျပင္ဆင္ၿပီးျပီ။မေန႔က မနက္ အထိေအာင္မပါေတာ့ အေရးႀကီး အဆို တစ္ရပ္အေနနဲ႔ တင္လိုက္တယ္။သို႔ေသာ္နာယကလည္း ေခၚမေျပာဘူး။ ရံုုုးအဖြဲ႔လည္းေခၚမေျပာဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဦးသိန္းတို႔ အဖြဲ႔တင္သြင္းခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အား ၄၅ ဦး ပါ၀င္သည့္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားခဲ့သည့္ အတြက္ ပူးေပါင္းေက္ာမတီတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လြတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ္လည္း ၾကားေန ဆႏၵမဲမ်ား၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲမ်ားလည္းရွိေနသည့္ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ အကုန္လံုးမွ လက္ခံသည္ဟု ယူဆ၍ မရနို္င္ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။

Leave a Reply