ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၌ သားသမီးမ်ားအပါအဝင္ လူ ၁၃ ဦးကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈျဖင့္ စံုတဲြႏွစ္ဦး အဖမ္းခံရ

0
191

ပါရစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ပါရစ္ၿမိဳ႕၌ လူ ၁၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈျဖင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္း ၁၃ ဦးတြင္ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ၾကား အရြယ္မ်ားပါဝင္ၿပီး အသက္ ၅၇ ႏွစ္အရြယ္ ေဒးဗစ္အယ္လန္တာပင္ႏွင့္ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ လူဝီအန္နာတာပင္တုိ႔အား ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ ကေလးငယ္ မ်ားကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမႈတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၉ မုိင္အကြာ ပါရစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္၌ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားသည္ သားခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ ၁၃ ဦးအား သံႀကိဳးမ်ား၊ ေသာ့မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးသည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး အိမ္တြင္းရွိ ဖုန္းတစ္လံုးမွတစ္ဆင့္ အေရးေပၚဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရစ္ဗားဆိုက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးက သားခ်င္း ၁၂ ဦးအား မိဘမ်ားက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ သည္ဟု ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ အဆိုပါေနအိမ္သို႔သြားေရာက္ရွာေဖြခဲ့ရာ ကေလးငယ္မ်ားအား အိမ္ရာေပၚတြင္ သံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ားအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္ကို မိဘမ်ားက ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္း မျပဳေသးေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယင္းေနအိမ္ထဲရွိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္မ်ားအထိပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား အံ့ၾသ တုန္လႈပ္ ခဲ့ရသည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနကာ အင္မတန္လည္း ညစ္ေပေနေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသူမ်ားအား ေဒသခံေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပါရစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ပါရစ္ၿမိဳ႕၌ လူ ၁၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈျဖင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္း ၁၃ ဦးတြင္ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ၾကား အရြယ္မ်ားပါဝင္ၿပီး အသက္ ၅၇ ႏွစ္အရြယ္ ေဒးဗစ္အယ္လန္တာပင္ႏွင့္ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ လူဝီအန္နာတာပင္တုိ႔အား ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ ကေလးငယ္ မ်ားကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမႈတို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၉ မုိင္အကြာ ပါရစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္၌ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားသည္ သားခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ ၁၃ ဦးအား သံႀကိဳးမ်ား၊ ေသာ့မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးသည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး အိမ္တြင္းရွိ ဖုန္းတစ္လံုးမွတစ္ဆင့္ အေရးေပၚဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရစ္ဗားဆိုက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးက သားခ်င္း ၁၂ ဦးအား မိဘမ်ားက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ သည္ဟု ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ အဆိုပါေနအိမ္သို႔သြားေရာက္ရွာေဖြခဲ့ရာ ကေလးငယ္မ်ားအား အိမ္ရာေပၚတြင္ သံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ားအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္ကို မိဘမ်ားက ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္း မျပဳေသးေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယင္းေနအိမ္ထဲရွိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္မ်ားအထိပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား အံ့ၾသ တုန္လႈပ္ ခဲ့ရသည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားသည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနကာ အင္မတန္လည္း ညစ္ေပေနေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသူမ်ားအား ေဒသခံေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply