ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုဖ်က္သိမ္းေရး ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနေသာ ေအာင္သေျပ ေက်းရြာသားမ်ား ယာယီ ေျပလည္မႈရ

0
135

ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနေသာ
ေအာင္သေျပ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ယေန႔ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ယာယီ ေျပလည္မႈ ရ႐ွိခဲ့သည္။

ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီကားမ်ား မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနေသာ
ေအာင္သေျပ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ ယေန႔ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ယာယီ ေျပလည္မႈ ရ႐ွိခဲ့သည္။

ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီကားမ်ား မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

Leave a Reply