ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အေရးယူေပးရန္ သမၼတထံ လင္းေခး NLD ပါတီဝင္တိုင္ၾကား

0
122

ေမ ၁၅
ေက်ာ္သူျမင့္

လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေၾကာက္႐ံြ႕ေနေသာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္အား လိုအပ္သလုိ ဆံုးမအေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ရွမ္းျပည္နယ္လူထုအား လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုေပးရန္ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စည္းေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား လင္းေခးခ႐ိုင္ NLD ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမတ္စိုးက တိုင္ၾကားလိုက္သည္။

“သမၼတႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လူထုနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ညႊန္ ၾကားတယ္။ ဒါကို စကားနားမေထာင္ဘူး။ လူထုနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ တအားေၾကာက္တယ္။ လူထုကို ေတြ႕ဖို႔ ဆိုရင္ ေရွာင္တယ္။ စကားနားမေထာင္ရင္ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးေအာင္ျမတ္စိုးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုထံ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေပးရန္ ဦးေအာင္ျမတ္စိုးက ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ႐ံုးသို႔ စာေရးသား ေပးပို႔ကာ ေတာင္းဆိုထားသည္။

၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ တာဆန္းတံတား ပႏၷတင္အခမ္းအနား လူထုေတြ႕ဆံုပဲြ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားတြင္ အေမးအေျဖက႑ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ျပဳလုပ္ရန္ခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လူထုနဲ႔ ေတြ႕ရမွာေၾကာက္တယ္။ သူက ရွမ္းမဟုတ္ေတာ့ ပိုၿပီးလုပ္ျပရမယ္။ လူထုက ေတြ႕ခ်င္ တာ ေရွာင္ေနတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လင္းေခးခ႐ုိင္သို႔ ေမလ ၁၁ က လာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမရွိပဲ မေအာင္ျမင္ေသာ ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကိုသာ ဟန္ျပလာေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း ၎၏ စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“စစ္အစိုးရလက္ထက္ကေတာင္ လူႀကီးလာရင္ ေဒသခံေတြကို ေတြ႕ေပးတယ္။ အခုက ေ႐ြးေကာက္ခံေလ ေ႐ြးေကာက္ခံဆို ပိုလို႔ေတာင္ လုပ္ေပးရမယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားကို ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ၎ကေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ပံုစာ – လားရႈိးလူထုေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

Photo : MPA

ေမ ၁၅
ေက်ာ္သူျမင့္

လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေၾကာက္႐ံြ႕ေနေသာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္အား လိုအပ္သလုိ ဆံုးမအေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ရွမ္းျပည္နယ္လူထုအား လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုေပးရန္ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စည္းေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား လင္းေခးခ႐ိုင္ NLD ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမတ္စိုးက တိုင္ၾကားလိုက္သည္။

“သမၼတႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လူထုနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ညႊန္ ၾကားတယ္။ ဒါကို စကားနားမေထာင္ဘူး။ လူထုနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ တအားေၾကာက္တယ္။ လူထုကို ေတြ႕ဖို႔ ဆိုရင္ ေရွာင္တယ္။ စကားနားမေထာင္ရင္ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးေအာင္ျမတ္စိုးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုထံ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေပးရန္ ဦးေအာင္ျမတ္စိုးက ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ႐ံုးသို႔ စာေရးသား ေပးပို႔ကာ ေတာင္းဆိုထားသည္။

၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ တာဆန္းတံတား ပႏၷတင္အခမ္းအနား လူထုေတြ႕ဆံုပဲြ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားတြင္ အေမးအေျဖက႑ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ျပဳလုပ္ရန္ခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လူထုနဲ႔ ေတြ႕ရမွာေၾကာက္တယ္။ သူက ရွမ္းမဟုတ္ေတာ့ ပိုၿပီးလုပ္ျပရမယ္။ လူထုက ေတြ႕ခ်င္ တာ ေရွာင္ေနတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လင္းေခးခ႐ုိင္သို႔ ေမလ ၁၁ က လာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမရွိပဲ မေအာင္ျမင္ေသာ ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကိုသာ ဟန္ျပလာေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း ၎၏ စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“စစ္အစိုးရလက္ထက္ကေတာင္ လူႀကီးလာရင္ ေဒသခံေတြကို ေတြ႕ေပးတယ္။ အခုက ေ႐ြးေကာက္ခံေလ ေ႐ြးေကာက္ခံဆို ပိုလို႔ေတာင္ လုပ္ေပးရမယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားကို ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ၎ကေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ပံုစာ – လားရႈိးလူထုေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

Photo : MPA

Leave a Reply