ဒူတာေတးရဲ႕သားသမီးေတြ ဖိလစ္ပိုင္သက္တမ္း၀က္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံရ

0
125

ေမ ၁၅
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးရဲ႕သားသမီး ၃ ေယာက္ဟာ တနလၤာေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ဖိလစ္ပိုင္သက္တမ္း၀က္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အစိုးရေနရာ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့တာပါ။

သမၼတရဲ႕ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ့ဒါဗာအိုၿမိဳ႕မွာ သူ႔ရဲ႕သမီး ဆာရာ ဒူတာေတးက ေထာက္ခံမဲ ၅၈၀၄၄၀ ရခဲ့ၿပီး သူရဲ႕ၿပိဳင္ဖက္တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ေထာက္ခံမဲ ၄၂၇၀ ပဲရခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕အစ္ကို ဆီဘတ္႐ွန္ ဒူတာေတးကလည္း ဒုတိယၿမိဳ႕၀န္ေနရာမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒုတိယၿမိဳ႕၀န္ေဟာင္း သူတို႔ရဲ႕အစ္ကိုႀကီး ေပၚလို ဒူတာေတးကလည္း အနီးဆံုးၿပိဳင္ဘက္နဲ႔ မဲ ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ျပတ္ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အဓိကအထက္လႊတ္ေတာ္ေနရာေတြအတြက္ မဲ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေရတြက္ၿပီးခ်ိန္မွာ အာဏာရ PDPလာဘန္ပါတီနဲ႔ သူတို႔နဲ႔နီးစပ္တဲ့အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကပဲ ေနရာအမ်ားစုရထားတယ္လို႔ ဖိလစ္ပိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဆီက သိရပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ခံအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၂ ေယာက္ထဲက ၉ ေယာက္ဟာ ဒူတာေတးအစိုးရက အတည္ျပဳထားတဲ့စာရင္း ၂ ခုရဲ႕တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ၃ ေယာက္ကလည္း တရား၀င္အတိုက္အခံအမတ္ေတြမဟုတ္ပါဘူး။

ဖိလစ္ပိုင္သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့လုပ္ငန္း Social Weather Stationsရဲ႕စာရင္းေတြအရ လူထုေထာက္ခံမႈ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိေနၿပီး သူ႔ရဲ႕ရက္စက္တဲ့မူ၀ါဒေတြ႐ွိေပမဲ့ လူထုကေထာက္ခံမႈ႐ွိတာကို ဒူတာေတးက ေက်နပ္ေနပါတယ္။

Source-CNN
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-The Phil Star

ေမ ၁၅ 
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးရဲ႕သားသမီး ၃ ေယာက္ဟာ တနလၤာေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ဖိလစ္ပိုင္သက္တမ္း၀က္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အစိုးရေနရာ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့တာပါ။

သမၼတရဲ႕ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ့ဒါဗာအိုၿမိဳ႕မွာ သူ႔ရဲ႕သမီး ဆာရာ ဒူတာေတးက ေထာက္ခံမဲ ၅၈၀၄၄၀ ရခဲ့ၿပီး သူရဲ႕ၿပိဳင္ဖက္တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ေထာက္ခံမဲ ၄၂၇၀ ပဲရခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕အစ္ကို ဆီဘတ္႐ွန္ ဒူတာေတးကလည္း ဒုတိယၿမိဳ႕၀န္ေနရာမွာ ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒုတိယၿမိဳ႕၀န္ေဟာင္း သူတို႔ရဲ႕အစ္ကိုႀကီး ေပၚလို ဒူတာေတးကလည္း အနီးဆံုးၿပိဳင္ဘက္နဲ႔ မဲ ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ျပတ္ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အဓိကအထက္လႊတ္ေတာ္ေနရာေတြအတြက္ မဲ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေရတြက္ၿပီးခ်ိန္မွာ အာဏာရ PDPလာဘန္ပါတီနဲ႔ သူတို႔နဲ႔နီးစပ္တဲ့အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကပဲ ေနရာအမ်ားစုရထားတယ္လို႔ ဖိလစ္ပိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဆီက သိရပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ခံအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၂ ေယာက္ထဲက ၉ ေယာက္ဟာ ဒူတာေတးအစိုးရက အတည္ျပဳထားတဲ့စာရင္း ၂ ခုရဲ႕တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ ၃ ေယာက္ကလည္း တရား၀င္အတိုက္အခံအမတ္ေတြမဟုတ္ပါဘူး။

ဖိလစ္ပိုင္သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့လုပ္ငန္း Social Weather Stationsရဲ႕စာရင္းေတြအရ လူထုေထာက္ခံမႈ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိေနၿပီး သူ႔ရဲ႕ရက္စက္တဲ့မူ၀ါဒေတြ႐ွိေပမဲ့ လူထုကေထာက္ခံမႈ႐ွိတာကို ဒူတာေတးက ေက်နပ္ေနပါတယ္။

Source-CNN
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-The Phil Star

Leave a Reply