ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ စိမ္းလန္းေရး တစ္လ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ကုန္က်ခံသံုးစြဲ

0
60

ေမ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ စိမ္းလန္းသာယာေစေရးအတြက္ တစ္လ လွ်င္ က်ပ္ သန္း ၂၀၀ ကုန္က်ခံ သံုးစြဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ မွ သိရသည္။

“နႈန္းေတြ နဲ႔ သြားတဲ့ အတြက္ သူတို႔ တလခ်င္း ေဆာင္ရြက္ တဲ့ လုပ္ငန္းစီစစ္ၿပီးတဲ့ အေပၚမွာပဲ ေပးတဲ့ အတြက္ ေျပာလို႔ မရပဲ လုပ္ငန္းၿပီးစီးတဲ့ ေပၚမွာပဲ အေနအထားမွာပဲ ေပးေခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ပွ်မ္းမွ် ဆိုရင္ေတာ့ ေပေတြ မိုင္ေတြမတူ တဲ့ အတြက္ ႏႈန္းေတြ ကေတာ့ တူမွာ မဟုတ္ဘူး။ တၿမိဳ႕လံုးမွာ သံုးတာသည္ သန္းႏွစ္ရာ သံုးတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အျမဲတမ္္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားေမးျမန္းမႈ အေပၚ က အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသိုု႔ သံုးစြဲျခင္းသည္ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ႏွစ္တိုပင္မ်ား၊ ျမက္ခင္းျပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ ျခင္းမ်ား အတြက္ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

“စိမ္းလန္းစိုေျပေရး လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ကုမၸဏီ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု လမ္းပိုင္းေတြမွာ ခြဲတဲ့ေနရာမွာ ေပအရွည္ေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ေပအရွည္ေတြေပၚမွာ လမ္းတစ္ လမ္းေပၚမွာ လမ္းလယ္ကၽြန္းေပၚမွာရွိတဲ့ အပင္အေရအတြက္ေတြလည္း သီးျခားရွိပါတယ္။ ၿပိးရင္ ျမက္ခင္းေတြရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းေတြ ရွိပါတယ္။ လမ္းေဘး၀ဲယာမွာရွိတဲ့ ႏွစ္ရွည္ပင္ နွစ္တိုပင္ အလွပန္းပင္ေတြလည္းရွိပါတယ္။အဲ့လို ခြဲျခားထားတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးတာသည္ နွစ္ရွည္ပင္တစ္ပင္ကို ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း ျမက္ခင္းဆို ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း ႏွစ္တို ပင္ေတြ ဆို အပင္တစ္ပင္ကို ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း ေရေလာင္းတာအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ပ်ိဳးေထာင္တဲ့ အတြက္ ေျမၾသဇာ ထည့္တာ အတြက္ က ဘယ္ေလာက္ေပါ့”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာ္ငစီနယ္ေျမအား greencity အျဖစ္ လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး green ဧရိယာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ကာ ရရွိလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေပၚ မူတည္၍ လက္ရွိ အေနအထားထက္ ပိုမို က်ယ္၀န္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ ဟု ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇဗၼဴသီရိၿမိဳ႔နယ္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဗၺသီရီၿမိဳ႕နယ္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႔နယ္၊လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ေမ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ စိမ္းလန္းသာယာေစေရးအတြက္ တစ္လ လွ်င္ က်ပ္ သန္း ၂၀၀ ကုန္က်ခံ သံုးစြဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီ မွ သိရသည္။

“နႈန္းေတြ နဲ႔ သြားတဲ့ အတြက္ သူတို႔ တလခ်င္း ေဆာင္ရြက္ တဲ့ လုပ္ငန္းစီစစ္ၿပီးတဲ့ အေပၚမွာပဲ ေပးတဲ့ အတြက္ ေျပာလို႔ မရပဲ လုပ္ငန္းၿပီးစီးတဲ့ ေပၚမွာပဲ အေနအထားမွာပဲ ေပးေခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ပွ်မ္းမွ် ဆိုရင္ေတာ့ ေပေတြ မိုင္ေတြမတူ တဲ့ အတြက္ ႏႈန္းေတြ ကေတာ့ တူမွာ မဟုတ္ဘူး။ တၿမိဳ႕လံုးမွာ သံုးတာသည္ သန္းႏွစ္ရာ သံုးတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အျမဲတမ္္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားေမးျမန္းမႈ အေပၚ က အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသိုု႔ သံုးစြဲျခင္းသည္ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ႏွစ္တိုပင္မ်ား၊ ျမက္ခင္းျပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ ျခင္းမ်ား အတြက္ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

“စိမ္းလန္းစိုေျပေရး လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ကုမၸဏီ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု လမ္းပိုင္းေတြမွာ ခြဲတဲ့ေနရာမွာ ေပအရွည္ေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ေပအရွည္ေတြေပၚမွာ လမ္းတစ္ လမ္းေပၚမွာ လမ္းလယ္ကၽြန္းေပၚမွာရွိတဲ့ အပင္အေရအတြက္ေတြလည္း သီးျခားရွိပါတယ္။ ၿပိးရင္ ျမက္ခင္းေတြရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းေတြ ရွိပါတယ္။ လမ္းေဘး၀ဲယာမွာရွိတဲ့ ႏွစ္ရွည္ပင္ နွစ္တိုပင္ အလွပန္းပင္ေတြလည္းရွိပါတယ္။အဲ့လို ခြဲျခားထားတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးတာသည္ နွစ္ရွည္ပင္တစ္ပင္ကို ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း ျမက္ခင္းဆို ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း ႏွစ္တို ပင္ေတြ ဆို အပင္တစ္ပင္ကို ဘယ္ေလာက္ႏႈန္း ေရေလာင္းတာအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ပ်ိဳးေထာင္တဲ့ အတြက္ ေျမၾသဇာ ထည့္တာ အတြက္ က ဘယ္ေလာက္ေပါ့”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာ္ငစီနယ္ေျမအား greencity အျဖစ္ လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး green ဧရိယာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ကာ ရရွိလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေပၚ မူတည္၍ လက္ရွိ အေနအထားထက္ ပိုမို က်ယ္၀န္းလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ ဟု ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇဗၼဴသီရိၿမိဳ႔နယ္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဗၺသီရီၿမိဳ႕နယ္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႔နယ္၊လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပါ၀င္သည္။

Leave a Reply