“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ လမ္းေၾကာင္းတိမ္းေစာင္းေနၿပီ” ဟု KNU ဥကၠ႒ ေျပာ

0
161

ေမ ၁၅
ေက်ာ္သူျမင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ လမ္းေၾကာင္းတိမ္းေစာင္းေနၿပီဟု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက သုံးသပ္ထားသည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီးညီလာခံ ဒုတိယေန႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“အားလုံးတစ္သားထဲက်တဲ့ အျမင္နဲ႔ သုံးသပ္ခ်က္မဟုတ္ရင္ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ လမ္း ေၾကာင္း တိမ္းေစာင္းေနၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အ စည္းအခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ထားပါတယ္”ဟု ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ တစ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္း ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာရမည္ကို ဘုံနားလည္မႈႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ဒီလိုနည္းလမ္းရွာတာဟာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုအတြက္ပဲ ထြက္ေပါက္ရွာတာလို႔ မျမင္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ဆို႔မႈအခ်ိဳ႕ဟာ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕အတြက္ ပမာဏအရ ပိုႀကီးၿပီး အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြအတြက္ သိပ္ၿပီး မေျပာပေလာက္တဲ့ တစ္ဆို႔မႈမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕အ စည္းေတြရဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ပကတိ အေနအထားေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုက်င္းပေနသည့္ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ငယ္သည္ဟု မစဥ္းစားပဲ ဘုံအက်ိဳးႏွင့္ ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အလုပ္သေဘာယုံၾကည္မႈကို အေျခခံကာ ခိုင္မာၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက် သည့္ စုစည္းမႈကို စဥ္းစားၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ထိပ္သီးညီလာခံကို ေမလ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၿပီး ေလ့လာသူအျဖစ္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း KIO ၊ ကရင္နီအမ်ိဳး သားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၁၅
ေက်ာ္သူျမင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ လမ္းေၾကာင္းတိမ္းေစာင္းေနၿပီဟု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက သုံးသပ္ထားသည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီးညီလာခံ ဒုတိယေန႔ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“အားလုံးတစ္သားထဲက်တဲ့ အျမင္နဲ႔ သုံးသပ္ခ်က္မဟုတ္ရင္ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ လမ္း ေၾကာင္း တိမ္းေစာင္းေနၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အ စည္းအခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ထားပါတယ္”ဟု ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ တစ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္း ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာရမည္ကို ဘုံနားလည္မႈႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ဒီလိုနည္းလမ္းရွာတာဟာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုအတြက္ပဲ ထြက္ေပါက္ရွာတာလို႔ မျမင္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ဆို႔မႈအခ်ိဳ႕ဟာ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕အတြက္ ပမာဏအရ ပိုႀကီးၿပီး အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြအတြက္ သိပ္ၿပီး မေျပာပေလာက္တဲ့ တစ္ဆို႔မႈမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕အ စည္းေတြရဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ပကတိ အေနအထားေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုက်င္းပေနသည့္ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ငယ္သည္ဟု မစဥ္းစားပဲ ဘုံအက်ိဳးႏွင့္ ဘုံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အလုပ္သေဘာယုံၾကည္မႈကို အေျခခံကာ ခိုင္မာၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက် သည့္ စုစည္းမႈကို စဥ္းစားၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ထိပ္သီးညီလာခံကို ေမလ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၿပီး ေလ့လာသူအျဖစ္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း KIO ၊ ကရင္နီအမ်ိဳး သားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply