ေန႔စားလေပး ပညာေရးရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား စိစစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မည္

0
823

ေမ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ေန႔စားလေပး ပညာေရးရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔အပ္ေပးနို္င္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကေျပာသည္။

“ရံုး၀န္ထမ္း အကုန္လံုးကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး က လမ္းညႊန္ထားၿပီးသား သူတို႔က စာေမးပြဲေတာ့ ေျဖရအံုးမယ္။ဒါဆရာတို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေပါ့။စာေမးပြဲေျဖၿပီးရင္ လိုအပ္တဲ့ ေန႔စားလေပးေတြကို ခန္႔ဖို႔ အစီအစဥ္ေတာ့ရွိတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္အေနအထားအရ သူတို႔ အေနနဲ႔ေတာ့ ေန႔စားလေပးလုပ္ေနတာ တစ္ႏွစ္ရွိၿပီ၊ နွစ္ႏွစ္ ရွိၿပီ၊ သံုးႏွစ္ရွိၿပီ။ဒါေပမဲ့ ဒါက ဆရာတို႔ ရဲ႕ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းအရ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ၿပီးမွ ခန္႔ဖို႔ရွိတယ္”ဟု ဦးကိုေလး၀င္း ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏ်စ္တာ ကာလ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ ကို ဦးကိုေလး၀င္း မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ပညာေရး ရံုးမ်ားမွ ေန႔စားလေပး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဦးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ အတြက္ ၎ တို႔ ထဲ ကမွ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးမွသာ ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ အစီအစဥ္နဲ႔ သူတို႔အမ်ိဳးအေဆြခန္႔ခဲ့တာလည္း အမ်ားႀကီးပဲ ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒါေတြကို ျပန္ၿပီးစီစစ္ရမွာေလ”ဟု ဦးကိုေလး၀င္းကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေန႔စားလေပး၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ history ကို လိုက္လံ စံုစမ္းေနေၾကာင္း၊ခန္႔အပ္ရာတြင္ ၀န္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေခၚယူသည့္ ေန႔စားလေပးကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ေခၚယူခဲ့ၿပီး သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို မူ လုပ္သက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ တြင္ အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေန႔စားလေပး၀န္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေန႔စားလေပးရံုး၀န္ထမ္း အသစ္မ်ားေခၚယူရန္ မရွိေၾကာင္း၊သင္ၾကားေရးပိုင္းတြင္သာ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ေန႔စားလေပး ပညာေရးရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔အပ္ေပးနို္င္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကေျပာသည္။

“ရံုး၀န္ထမ္း အကုန္လံုးကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး က လမ္းညႊန္ထားၿပီးသား သူတို႔က စာေမးပြဲေတာ့ ေျဖရအံုးမယ္။ဒါဆရာတို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေပါ့။စာေမးပြဲေျဖၿပီးရင္ လိုအပ္တဲ့ ေန႔စားလေပးေတြကို ခန္႔ဖို႔ အစီအစဥ္ေတာ့ရွိတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္အေနအထားအရ သူတို႔ အေနနဲ႔ေတာ့ ေန႔စားလေပးလုပ္ေနတာ တစ္ႏွစ္ရွိၿပီ၊ နွစ္ႏွစ္ ရွိၿပီ၊ သံုးႏွစ္ရွိၿပီ။ဒါေပမဲ့ ဒါက ဆရာတို႔ ရဲ႕ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းအရ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ၿပီးမွ ခန္႔ဖို႔ရွိတယ္”ဟု ဦးကိုေလး၀င္း ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏ်စ္တာ ကာလ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ ကို ဦးကိုေလး၀င္း မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ပညာေရး ရံုးမ်ားမွ ေန႔စားလေပး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဦးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ အတြက္ ၎ တို႔ ထဲ ကမွ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးမွသာ ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ အစီအစဥ္နဲ႔ သူတို႔အမ်ိဳးအေဆြခန္႔ခဲ့တာလည္း အမ်ားႀကီးပဲ ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒါေတြကို ျပန္ၿပီးစီစစ္ရမွာေလ”ဟု ဦးကိုေလး၀င္းကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေန႔စားလေပး၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ history ကို လိုက္လံ စံုစမ္းေနေၾကာင္း၊ခန္႔အပ္ရာတြင္ ၀န္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေခၚယူသည့္ ေန႔စားလေပးကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ေခၚယူခဲ့ၿပီး သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို မူ လုပ္သက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ တြင္ အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေန႔စားလေပး၀န္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေန႔စားလေပးရံုး၀န္ထမ္း အသစ္မ်ားေခၚယူရန္ မရွိေၾကာင္း၊သင္ၾကားေရးပိုင္းတြင္သာ ၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply