လူငယ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို အျပာဗီဒီယုိမ်ားျဖန္႔ခ်ိမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္

0
170

ကိုပင္ေဟဂင္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၌ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာဗီဒီယုိႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့မႈျဖင့္ လူငယ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အား ရဲတပ္ဖဲြ႕က အမႈဖြင့္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းလူငယ္မ်ားသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္နွစ္ဦး လိင္ဆက္ဆံေနပံုကုိ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မက္ဆင္ဂ်ာမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံထားရသည္။ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ခံရသူႏွစ္ဦးသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မဖြယ္မရာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိမႈေျမာက္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အေမရိကန္အာဏာပိုင္မ်ားကို အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အာဏာပိုင္မ်ားက ဒိန္းမတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္တြြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မက္ဆင္ဂ်ာမွ တစ္ဆင့္ မဖြယ္မရာဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့မႈျဖင့္ လူငယ္ ၁၀၀၄ ဦးသည္ အမႈဖြင့္ခံထားရၿပီျဖစ္သည္။

သံသယရွိသူတခ်ိဳ႕မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔အား စစ္ေဆးရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းသို႔ ဆင့္ေခၚခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မ်ားကိုမူ မိဘမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဒီယုိမ်ားအား ေဝမွ်ျခင္းမျပဳရန္ လူငယ္မ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖန္႔ခ်ိမႈရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ရဲမွဴးတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက လူငယ္မ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ရက္ ၂၀ အထိ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မဖြယ္မရာဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ျဖန္႔ခ်ိပါက ျဖန္႔ခ်ိသူသည္ ကေလးဆုိင္ရာအျပာဗီဒီယုိမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ကိုပင္ေဟဂင္ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၌ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာဗီဒီယုိႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့မႈျဖင့္ လူငယ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အား ရဲတပ္ဖဲြ႕က အမႈဖြင့္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းလူငယ္မ်ားသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္နွစ္ဦး လိင္ဆက္ဆံေနပံုကုိ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မက္ဆင္ဂ်ာမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခံထားရသည္။ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတင္ခံရသူႏွစ္ဦးသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မဖြယ္မရာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိမႈေျမာက္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အေမရိကန္အာဏာပိုင္မ်ားကို အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အာဏာပိုင္မ်ားက ဒိန္းမတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္တြြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မက္ဆင္ဂ်ာမွ တစ္ဆင့္ မဖြယ္မရာဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့မႈျဖင့္ လူငယ္ ၁၀၀၄ ဦးသည္ အမႈဖြင့္ခံထားရၿပီျဖစ္သည္။

သံသယရွိသူတခ်ိဳ႕မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔အား စစ္ေဆးရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းသို႔ ဆင့္ေခၚခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မ်ားကိုမူ မိဘမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဒီယုိမ်ားအား ေဝမွ်ျခင္းမျပဳရန္ လူငယ္မ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖန္႔ခ်ိမႈရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ရဲမွဴးတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက လူငယ္မ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ရက္ ၂၀ အထိ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မဖြယ္မရာဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ျဖန္႔ခ်ိပါက ျဖန္႔ခ်ိသူသည္ ကေလးဆုိင္ရာအျပာဗီဒီယုိမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply