စစ္ေဘးေရွာင္ ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး Mobile School ဖြင့္လွစ္ ေပးမည္

0
45

ေမ ၁၆
ယဥ္ေကႏြယ္

စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ ရွိသည့္ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားနိုင္ေရးအတြက္ Mobile School ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ က အခု ေနာက္ပိုင္း အစီအစဥ္အရ ဆိုရင္ အခု စာသင္နွစ္ကစကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာရင္းေတြ ေကာက္ေနပါၿပီ လို အပ္တဲ့ teaching learning material ေတြ ေနာက္ ဆရာေနရာခ်ထားမႈေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ Mobile School ေတြ ဖြင့္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကလည္း လမ္းညႊန္ထားပါတယ္”ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဥိးကိုေလး၀င္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစုိးရ၏တတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ မွ အထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ဖြင့္နိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ လစာ ေပးထားသည့္ Volunteer teacher မ်ားျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဇြန္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Learning Together Program ကိုလည္း စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာေနတဲ့ Community အကုန္လံုးအတြက္ရည္္ရြယ္တဲ့ Program ျဖစ္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အတူတူ ပူးေပါင္းၿပီးစာဖတ္ၾကမယ္။အတူတူပူးေပါင္းၿပိး ကစားၾကမယ္။ေနာက္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကိုလည္း အားလံုးစုေပါင္းလုပ္ၾကမယ္။ဆရာေတြ အတြက္ လိုအပ္တာ အကုန္လံုး ကို ဒီ Program က ေထာက္ပံ့ပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးကိုေလး၀င္းကေျပာသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပာနယ္တို႔ တြင္ တည္ရွိေနသည္။

ေမ ၁၆
ယဥ္ေကႏြယ္

စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ ရွိသည့္ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားနိုင္ေရးအတြက္ Mobile School ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ က အခု ေနာက္ပိုင္း အစီအစဥ္အရ ဆိုရင္ အခု စာသင္နွစ္ကစကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာရင္းေတြ ေကာက္ေနပါၿပီ လို အပ္တဲ့ teaching learning material ေတြ ေနာက္ ဆရာေနရာခ်ထားမႈေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ Mobile School ေတြ ဖြင့္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကလည္း လမ္းညႊန္ထားပါတယ္”ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဥိးကိုေလး၀င္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစုိးရ၏တတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ မွ အထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ဖြင့္နိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ လစာ ေပးထားသည့္ Volunteer teacher မ်ားျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဇြန္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Learning Together Program ကိုလည္း စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာေနတဲ့ Community အကုန္လံုးအတြက္ရည္္ရြယ္တဲ့ Program ျဖစ္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း အတူတူ ပူးေပါင္းၿပီးစာဖတ္ၾကမယ္။အတူတူပူးေပါင္းၿပိး ကစားၾကမယ္။ေနာက္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကိုလည္း အားလံုးစုေပါင္းလုပ္ၾကမယ္။ဆရာေတြ အတြက္ လိုအပ္တာ အကုန္လံုး ကို ဒီ Program က ေထာက္ပံ့ပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးကိုေလး၀င္းကေျပာသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပာနယ္တို႔ တြင္ တည္ရွိေနသည္။

Leave a Reply