ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ က်ဴး ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိေန

0
28

ေမ ၁၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေျခေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ေနျပည္ေတာ္မွာ စာရင္းေကာက္ထားတာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်ဴး ေတြနဲ႔ကေတာ့ အားလံုး ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူဦးေရ အမည္စာရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ယူထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏တတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးမ်ိဳးေအာင္မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ က်ဴးမ်ားအား စာရင္းေကာက္ခံကာ ေနျပည္ေတာ္ေကာ္ငစီ ဥကၠဌ ဦးစီး၍ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ မွ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ အထပ္ျမွင့္ အေဆာက္အဦး(သို႔ ) ေျမေနရာ မ်ားေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အိုးကြဲအိမ္ကြဲမ်ားနွင့္ ေျမေနရာ အစားျပန္မရရွိေသးသူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေပးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီ က်ဴးေက်ာ္ေတြ မက အိုးကြဲအိမ္ကြဲမ်ား တခ်ိဳ႕ ေျမအစားမရေသးတဲ့ သူမ်ား အတြက္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ Plan ေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ဒီ Plan ေတြ ထြက္လာတဲ့ အေပၚမွာ ေျမကြက္ေတြေပးမွာလား။ အထက္ျမင့္အေဆာက္အဦးေတြ ေပးမွာလားဆိုတာ မူ၀ါဒ မထြက္လာေသးပါဘူး ထြက္လာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေၾကာင္း ျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈကို ယခု အစိုးရ သက္တမ္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ က်ဴးမ်ားသည္ Junction Center အေနာက္ဘက္နား၊ ၀န္ထမ္း အိမ္ယာ နား ၊ ဘီဖိုးလမ္းမႀကီးနား တို႔တြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၁၆ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေျခေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“ေနျပည္ေတာ္မွာ စာရင္းေကာက္ထားတာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်ဴး ေတြနဲ႔ကေတာ့ အားလံုး ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူဦးေရ အမည္စာရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ယူထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏တတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးမ်ိဳးေအာင္မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ က်ဴးမ်ားအား စာရင္းေကာက္ခံကာ ေနျပည္ေတာ္ေကာ္ငစီ ဥကၠဌ ဦးစီး၍ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ မွ က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ အထပ္ျမွင့္ အေဆာက္အဦး(သို႔ ) ေျမေနရာ မ်ားေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အိုးကြဲအိမ္ကြဲမ်ားနွင့္ ေျမေနရာ အစားျပန္မရရွိေသးသူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေပးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီ က်ဴးေက်ာ္ေတြ မက အိုးကြဲအိမ္ကြဲမ်ား တခ်ိဳ႕ ေျမအစားမရေသးတဲ့ သူမ်ား အတြက္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ Plan ေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ဒီ Plan ေတြ ထြက္လာတဲ့ အေပၚမွာ ေျမကြက္ေတြေပးမွာလား။ အထက္ျမင့္အေဆာက္အဦးေတြ ေပးမွာလားဆိုတာ မူ၀ါဒ မထြက္လာေသးပါဘူး ထြက္လာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေၾကာင္း ျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈကို ယခု အစိုးရ သက္တမ္းတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ က်ဴးမ်ားသည္ Junction Center အေနာက္ဘက္နား၊ ၀န္ထမ္း အိမ္ယာ နား ၊ ဘီဖိုးလမ္းမႀကီးနား တို႔တြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply