ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္စီးေစသည့္ တရားခံအျဖစ္မွ တပ္မေတာ္ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့ဟု ဦးခြန္ဥကၠာ ေျပာ

0
134

ေမ ၁၇
ေက်ာ္သူျမင့္

တပ္မေတာ္က တဖက္သတ္အပစ္ရပ္စဲေရးအား (၂)ႀကိမ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ICC တင္ပို႔ေရး၊ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိေလ်ာ့ခ်လာၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္စီးေစသည့္ တရားခံျဖစ္မည့္ အေျခအ ေနမွ ႐ုန္းထြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕အစည္း(PNLO) နာယက ဦးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး (၄)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေမလ (၁၇) ရက္တြင္ အလွည့္ က်သဘာပတိအျဖစ္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးခြန္ဥကၠာက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“တပ္မေတာ္ဆိုရင္လည္း တဖက္သတ္အပစ္ရပ္စဲေရးကို (၂)ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ေၾကျငာလာခဲ့ၿပီး တစံုတရာ ညိွႏိႈင္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုတဲ့ အေနအထားကို ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ICC တင္ပို႔ ေရး၊ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလ်ာ့ခ်လာတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္စီးေစတဲ့ တရားခံျဖစ္ မယ့္ အေျခအေနကလည္း ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႐ုန္းကန္ေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အ တြက္ အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ႏိုင္သူမ်ား အျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

“ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိနဲ႔ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးမွာ EAO ေတြဟာ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ရွိ ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ကညံ့လို႔ မက်န္ခဲ့ေအာင္၊ ခ်န္ထားျခင္းမခံရေအာင္ သတိ၊ ပညာ၊ ဥာဏ္၊ အေျမာ္အျမင္အားလံုး အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က ရရွိထားသည့္ NCA ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ(၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးမ်ားမွ ရလာဒ္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚ အေမြဆက္ခံၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရ၏ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား အခိုင္အမာရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕မ်ား၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တထပ္ထဲက်သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ တစ္ႏွစ္ခဲြမွ်သာက်န္ေနတဲ့ သက္တမ္းမွာ လုပ္ေဆာင္စရာေတြမ်ားလွမယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ရခိုင္အေရးအခင္းအပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ရပ္တန္႔ေရး၊ NCA မွ တဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ EAO အားလံုး ပါဝင္လာႏိုင္ေရးနဲ႔ လာယ့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ ပဲြ တင္ႀကိဳျပင္ဆင္ေရးမ်ားကိုလည္း တၿပိဳင္နက္ထဲ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Photo – NCA -S EAO

ေမ ၁၇
ေက်ာ္သူျမင့္

တပ္မေတာ္က တဖက္သတ္အပစ္ရပ္စဲေရးအား (၂)ႀကိမ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ICC တင္ပို႔ေရး၊ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိေလ်ာ့ခ်လာၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္စီးေစသည့္ တရားခံျဖစ္မည့္ အေျခအ ေနမွ ႐ုန္းထြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕အစည္း(PNLO) နာယက ဦးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး (၄)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေမလ (၁၇) ရက္တြင္ အလွည့္ က်သဘာပတိအျဖစ္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးခြန္ဥကၠာက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“တပ္မေတာ္ဆိုရင္လည္း တဖက္သတ္အပစ္ရပ္စဲေရးကို (၂)ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ေၾကျငာလာခဲ့ၿပီး တစံုတရာ ညိွႏိႈင္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုတဲ့ အေနအထားကို ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ICC တင္ပို႔ ေရး၊ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလ်ာ့ခ်လာတာကို ျမင္ရပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္စီးေစတဲ့ တရားခံျဖစ္ မယ့္ အေျခအေနကလည္း ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႐ုန္းကန္ေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အ တြက္ အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ႏိုင္သူမ်ား အျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

“ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိနဲ႔ အနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးမွာ EAO ေတြဟာ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ ရွိ ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ကညံ့လို႔ မက်န္ခဲ့ေအာင္၊ ခ်န္ထားျခင္းမခံရေအာင္ သတိ၊ ပညာ၊ ဥာဏ္၊ အေျမာ္အျမင္အားလံုး အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က ရရွိထားသည့္ NCA ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ(၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးမ်ားမွ ရလာဒ္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚ အေမြဆက္ခံၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရ၏ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား အခိုင္အမာရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕မ်ား၏ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တထပ္ထဲက်သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ တစ္ႏွစ္ခဲြမွ်သာက်န္ေနတဲ့ သက္တမ္းမွာ လုပ္ေဆာင္စရာေတြမ်ားလွမယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ ရခိုင္အေရးအခင္းအပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ရပ္တန္႔ေရး၊ NCA မွ တဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ EAO အားလံုး ပါဝင္လာႏိုင္ေရးနဲ႔ လာယ့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ ပဲြ တင္ႀကိဳျပင္ဆင္ေရးမ်ားကိုလည္း တၿပိဳင္နက္ထဲ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Photo – NCA -S EAO

Leave a Reply