သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဘဲလင္း ဓာတ္အားေပးစက္ရံု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္

0
114

ေမ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘဲလင္းေဒသတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဘဲလင္း ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲကို ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ။

ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဘဲလင္း ဓာတ္အားေပးစက္ရံုသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္အတြင္း ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ က ေျပာသည္။

ဘဲလင္း ၁၄၅ မဂၢါဝပ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းကို ေရႊကမ္းလြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပ ၃၀ သန္း အသံုးျပဳၿပီး Independent Power Product(IPP), Build – Operate – Own (BOO) စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Powergen Kyaukse Company Limited မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

စက္ရံု၏စက္တပ္ဆင္အင္အားမွာ စုစုေပါင္း ၁၄၇.၇၆၈ မဂၢါဝပ္ျဖစ္၍အာမခံထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ဓာတ္အားပမာဏမွာ ၁၄၅ မဂၢါဝပ္ျဖစ္ကာ ဒီဇိုင္းအရ တစ္ႏွစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ ယူနစ္သန္းေပါင္း ၁၀၂၀ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

ေမ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘဲလင္းေဒသတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဘဲလင္း ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲကို ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ။

ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဘဲလင္း ဓာတ္အားေပးစက္ရံုသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္အတြင္း ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ က ေျပာသည္။

ဘဲလင္း ၁၄၅ မဂၢါဝပ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းကို ေရႊကမ္းလြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပ ၃၀ သန္း အသံုးျပဳၿပီး Independent Power Product(IPP), Build – Operate – Own (BOO) စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Powergen Kyaukse Company Limited မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

စက္ရံု၏စက္တပ္ဆင္အင္အားမွာ စုစုေပါင္း ၁၄၇.၇၆၈ မဂၢါဝပ္ျဖစ္၍အာမခံထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ဓာတ္အားပမာဏမွာ ၁၄၅ မဂၢါဝပ္ျဖစ္ကာ ဒီဇိုင္းအရ တစ္ႏွစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ ယူနစ္သန္းေပါင္း ၁၀၂၀ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

Leave a Reply