နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ခရီးစဥ္တြင္ မန္းတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဆံုးမေပးေရး ဆႏၵျပသည့္ သူမ်ား တားဆီးခံရ

0
65

ေမ ၁၇
နိုင္လင္းဦး

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ခရီးစဥ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ကို ဆံုးမေပးေရး ဆႏၵျပသည့္ သူမ်ား တားဆီးခံခဲ့ရသည္။

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ဘယ္လင္းေဒသတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ကို ဆံုးမေပးဖို႔ ေႂကြးေၾကာ္တာပါ။ ဒါကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ က ေႂကြးေၾကာ္သံမတိုင္ရဘူးဆိုၿပီး တားဆီးတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ေတြလည္း သိမ္းသြားတယ္” ဟု ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ကိုလင္းထင္စိုး က ေျပာသည္။

အဆိုပါ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ခရီးစဥ္တြင္ လယ္ယာေျမ အသိမ္းအဆည္းခံေတာင္သူမ်ားက နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ ၊ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႀကိဳဆိုပါ၏ စသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္၍ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

#TheFifthWave #မန္းဝန္ခ်ဳပ္တံုးမေပးရန္ #တားဆီးခံရ #ပဥၥမလိႈင္း

ေမ ၁၇
နိုင္လင္းဦး

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ခရီးစဥ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ကို ဆံုးမေပးေရး ဆႏၵျပသည့္ သူမ်ား တားဆီးခံခဲ့ရသည္။

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ဘယ္လင္းေဒသတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ကို ဆံုးမေပးဖို႔ ေႂကြးေၾကာ္တာပါ။ ဒါကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ က ေႂကြးေၾကာ္သံမတိုင္ရဘူးဆိုၿပီး တားဆီးတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ေတြလည္း သိမ္းသြားတယ္” ဟု ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ကိုလင္းထင္စိုး က ေျပာသည္။

အဆိုပါ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ခရီးစဥ္တြင္ လယ္ယာေျမ အသိမ္းအဆည္းခံေတာင္သူမ်ားက နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ ၊ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႀကိဳဆိုပါ၏ စသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္၍ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

#TheFifthWave #မန္းဝန္ခ်ဳပ္တံုးမေပးရန္ #တားဆီးခံရ #ပဥၥမလိႈင္း

Leave a Reply