ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲသို႔ လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္တြင္ တိုင္စာ ၄၀ ေက်ာ္ေပးပို႔

0
74

ေမ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ဘယ္လင္းေဒသတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲသို႔ လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္တြင္ တိုင္စာ ၄၀ ေက်ာ္ေပးပို႔ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တို႔၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္ၾကားစာလက္ခံဌာန ထားရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားတင္ျပလိုသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို လက္ခံလွ်က္ရွိသည္ ။

“တိုင္ၾကားစာဌာနကို တင္လာတာ တိုင္ၾကားစာ သံုးဆယ္ေက်ာ္ရွိတယ္ ။ ဘာေတြတိုင္လည္းဆိုတာမသိရဘူး ။ စာအိပ္နဲ႔ ပိတ္ပို႔တာ။´´ ဟု တိုင္ၾကားစာလက္ခံဌာန မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ တိုင္ၾကားသူ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္အပင္ခံရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပတိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိသည္ ။

ေမ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ဘယ္လင္းေဒသတြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပြဲသို႔ လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္တြင္ တိုင္စာ ၄၀ ေက်ာ္ေပးပို႔ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တို႔၏ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္ၾကားစာလက္ခံဌာန ထားရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားတင္ျပလိုသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို လက္ခံလွ်က္ရွိသည္ ။

“တိုင္ၾကားစာဌာနကို တင္လာတာ တိုင္ၾကားစာ သံုးဆယ္ေက်ာ္ရွိတယ္ ။ ဘာေတြတိုင္လည္းဆိုတာမသိရဘူး ။ စာအိပ္နဲ႔ ပိတ္ပို႔တာ။´´ ဟု တိုင္ၾကားစာလက္ခံဌာန မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ တိုင္ၾကားသူ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္အပင္ခံရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပတိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိသည္ ။

Leave a Reply