မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း အရိပ္ရအပင္မ်ား လိုက္လံစိုက္ပ်ိဳးမည္

0
174

ေမ ၂၀
ႏိုင္လင္းဦး

အပူဒဏ္ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ Green Mandalay အဖြဲ႕က မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း အရိပ္ရအပင္မ်ား လိုက္လံစိုက္ပ်ိဳးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ရာသီဥတုပူျပင္းလာသည့္အတြက္ သစ္ပင္မ်ား စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ေစတနာရွင္မ်ားက Green Mandalay အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕၍ အရိပ္ရအပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးလွ်က္ရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ ရပ္ကြက္မ်ား ဆက္သြယ္လာပါက ကြင္းဆင္းေလ့လာ၍ စိုက္ပ်ိဳးေပးမည္ျဖစ္သည္ ။

“ဒီႏွစ္မွာ ရာသီဥတုက အေတတ္ပူျပင္းလာတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရိပ္ရအပင္ေတြ စိုက္ဖို႔လုပ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ လုပ္လို႔မရဘူး ။ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လုပ္မွရမယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအေနအထားေရာက္ဖို႔ စလုပ္မွရမယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ မႏၲေလးအေျခစိုက္ၿပီး စလုပ္ေနတယ္။´´ ဟု Green Mandalay အဖြဲ႕ မွ ကိုေအာင္သူၿဖိဳး က ေျပာသည္ ။

Green Mandalay အဖြဲ႕တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ား ၊ သစ္ေတာဌာန မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္သည့္အတြက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါက စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ ေျမအား ဦးစြာစစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည့္ ေျမၾသဇာ ၊ ေျမဆီထည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးေပးေၾကာင္း သိရသည္ ။

အပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးရာတြင္လည္း အရိပ္ရအပင္မ်ားကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးေပးသည့္အတြက္ ေနရာလိုအပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၿပီးပါကလည္း အပင္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူမ်ားရွိမွသာ စိုက္ပ်ိဳးေပးေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကနဦးအေနနဲ႔ ေျမအမ်ိဳးစားကို ကြင္းဆင္းတယ္ ။ ခုဆို ျပည္ႀကီးတံခြန္ဘက္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေပးေနတယ္ ။ အဲ့ဒီဘက္က ေျမက ေက်ာက္ဆန္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာေျမကို စနစ္တကျပဳျပင္ေပးၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ၾကာမွ စိုက္ပ်ိဳးေပးတယ္။ ´´ ဟု ကိုေအာင္သူၿဖိဳး က ေျပာသည္ ။

Green Mandalay အဖြဲ႕တြင္ ေစတနာရွင္ လူအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေပးေၾကာင္း သိရသည္ ။

Green Mandalay အဖြဲ႕တြင္ အပင္မ်ား စုေဆာင္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အပင္မ်ား ၊ ေျမဆီ ၊ ေျမၾသဇာမ်ား ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ကာ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ – ၉၇၆၈၆၄၇၀၁ ၊ ၀၉ – ၉၆၄၈၈၈၈၇၀ သို႔ ဆက္သြယ္နိုင္သည္ ။

ေမ ၂၀
ႏိုင္လင္းဦး

အပူဒဏ္ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ Green Mandalay အဖြဲ႕က မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း အရိပ္ရအပင္မ်ား လိုက္လံစိုက္ပ်ိဳးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ရာသီဥတုပူျပင္းလာသည့္အတြက္ သစ္ပင္မ်ား စုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ေစတနာရွင္မ်ားက Green Mandalay အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕၍ အရိပ္ရအပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးလွ်က္ရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ ရပ္ကြက္မ်ား ဆက္သြယ္လာပါက ကြင္းဆင္းေလ့လာ၍ စိုက္ပ်ိဳးေပးမည္ျဖစ္သည္ ။

“ဒီႏွစ္မွာ ရာသီဥတုက အေတတ္ပူျပင္းလာတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရိပ္ရအပင္ေတြ စိုက္ဖို႔လုပ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပဲ လုပ္လို႔မရဘူး ။ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လုပ္မွရမယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအေနအထားေရာက္ဖို႔ စလုပ္မွရမယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ မႏၲေလးအေျခစိုက္ၿပီး စလုပ္ေနတယ္။´´ ဟု Green Mandalay အဖြဲ႕ မွ ကိုေအာင္သူၿဖိဳး က ေျပာသည္ ။

Green Mandalay အဖြဲ႕တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ား ၊ သစ္ေတာဌာန မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္သည့္အတြက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးမည္ဆိုပါက စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ ေျမအား ဦးစြာစစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည့္ ေျမၾသဇာ ၊ ေျမဆီထည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးေပးေၾကာင္း သိရသည္ ။

အပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးရာတြင္လည္း အရိပ္ရအပင္မ်ားကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးေပးသည့္အတြက္ ေနရာလိုအပ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၿပီးပါကလည္း အပင္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူမ်ားရွိမွသာ စိုက္ပ်ိဳးေပးေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကနဦးအေနနဲ႔ ေျမအမ်ိဳးစားကို ကြင္းဆင္းတယ္ ။ ခုဆို ျပည္ႀကီးတံခြန္ဘက္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေပးေနတယ္ ။ အဲ့ဒီဘက္က ေျမက ေက်ာက္ဆန္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာေျမကို စနစ္တကျပဳျပင္ေပးၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ၾကာမွ စိုက္ပ်ိဳးေပးတယ္။ ´´ ဟု ကိုေအာင္သူၿဖိဳး က ေျပာသည္ ။

Green Mandalay အဖြဲ႕တြင္ ေစတနာရွင္ လူအင္အား ၁၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေပးေၾကာင္း သိရသည္ ။

Green Mandalay အဖြဲ႕တြင္ အပင္မ်ား စုေဆာင္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အပင္မ်ား ၊ ေျမဆီ ၊ ေျမၾသဇာမ်ား ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ကာ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ – ၉၇၆၈၆၄၇၀၁ ၊ ၀၉ – ၉၆၄၈၈၈၈၇၀ သို႔ ဆက္သြယ္နိုင္သည္ ။

Leave a Reply