အက်ိဳးရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တိုက္တြန္းမည္ ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠ႒ ေျပာ

0
113

ေမ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္အား တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းမွ ျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲအား သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္၊ သူေဌးကြင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ က ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမွာစကားေျပာၾကားရာ တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၅နွစ္တာကာလမွာ အတိုက္အခိုက္ အစိုးရလုပ္သမ်ွ ကန္႔လန္႔တိုက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာ အင္မတန္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လုပ္ခ်င္သေလာက္မရခဲ့ဘူး။ ပို႔ခ်င္တဲ့အဆင့္တစ္ရပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ေအာင္ မပို႔နိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အတိုင္းတာတခုထိပဲလုပ္နိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ိဳးရွိတယ္လို႔လက္ခံရင္ မည္သူမဆိုဆက္ၿပီး လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြျဖစ္တယ္။ အဲ့အတြက္လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆက္လက္လုပ္နိုင္ေအာင္လို႔လဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ နည္းဥပေဒမ်ား ထြက္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ဦးသန္းေဌး က ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

“အရင္က လုပ္သမ်ွ မေကာင္းဘူးဆိုၿပီး ၁ ကျပန္စေနရေတာ့လဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္လဲ ေရွ႕ ဘယ္လိုမွ မတက္နိုင္သလို အခု ဒီမွာႂကြေရာက္လာတဲ့ လယ္သမားႀကီးမ်ားရဲ႕ လိုအပ္တဲ့အေျခေနေတြကလဲ ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆို ဆက္လုပ္ဖို႔ မည္သည့္အစိုးရမဆို မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဆို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ တာဝန္ ဝတၲရားရွိပါတယ္။”ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က ဆိုသည္။

ေမ ၂၀
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္အား တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းမွ ျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲအား သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္၊ သူေဌးကြင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ က ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမွာစကားေျပာၾကားရာ တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၅နွစ္တာကာလမွာ အတိုက္အခိုက္ အစိုးရလုပ္သမ်ွ ကန္႔လန္႔တိုက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာ အင္မတန္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လုပ္ခ်င္သေလာက္မရခဲ့ဘူး။ ပို႔ခ်င္တဲ့အဆင့္တစ္ရပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ေအာင္ မပို႔နိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အတိုင္းတာတခုထိပဲလုပ္နိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ိဳးရွိတယ္လို႔လက္ခံရင္ မည္သူမဆိုဆက္ၿပီး လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြျဖစ္တယ္။ အဲ့အတြက္လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆက္လက္လုပ္နိုင္ေအာင္လို႔လဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ နည္းဥပေဒမ်ား ထြက္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ဦးသန္းေဌး က ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

“အရင္က လုပ္သမ်ွ မေကာင္းဘူးဆိုၿပီး ၁ ကျပန္စေနရေတာ့လဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္လဲ ေရွ႕ ဘယ္လိုမွ မတက္နိုင္သလို အခု ဒီမွာႂကြေရာက္လာတဲ့ လယ္သမားႀကီးမ်ားရဲ႕ လိုအပ္တဲ့အေျခေနေတြကလဲ ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆို ဆက္လုပ္ဖို႔ မည္သည့္အစိုးရမဆို မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဆို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ တာဝန္ ဝတၲရားရွိပါတယ္။”ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က ဆိုသည္။

Leave a Reply