မိုင္းရွာေဖြရွင္းလင္းေရး သင္တန္းတြင္ မေတာ္တဆျဖစ္၍ ရဲ (၁၁) ဦး ဒဏ္ရာရ

0
87

ေမ ၂၁
ႏိုငိလင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၆ လမ္း ၊ လမ္း ၃၀ နွင့္ ၃၁ လမ္းၾကားတြင္ ရွိသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၌ မိုင္းရွာေဖြရွင္းလင္းေရး သင္တန္းမွာ မေတာ္တဆျဖစ္၍ ရဲ (၁၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးတြင္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ (၃) ပတ္ၾကာ သင္တန္းေပးသည့္ မိုင္းအမ်ိဳးစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မိုင္းရွာေဖြရွင္းလင္းျခင္း သင္တန္း၌ မိုင္းေထာင္ျခင္းႏွင့္ မိုင္းေဖာ္ျခင္းသင္ခန္းစာ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပျခင္းတြင္ ရဲတပ္သား ေနလင္းေအာင္သည္ မိုင္းေပၚသို႔ ေျခေထာက္နင္းရာမွ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုအရာခံဗိုလ္ ၊ ဒုရဲအုပ္ ၊ ရဲတပ္သား စုစုေပါင္း (၁၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ ။

ေမ ၂၁
ႏိုငိလင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၆ လမ္း ၊ လမ္း ၃၀ နွင့္ ၃၁ လမ္းၾကားတြင္ ရွိသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၌ မိုင္းရွာေဖြရွင္းလင္းေရး သင္တန္းမွာ မေတာ္တဆျဖစ္၍ ရဲ (၁၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးတြင္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ (၃) ပတ္ၾကာ သင္တန္းေပးသည့္ မိုင္းအမ်ိဳးစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မိုင္းရွာေဖြရွင္းလင္းျခင္း သင္တန္း၌ မိုင္းေထာင္ျခင္းႏွင့္ မိုင္းေဖာ္ျခင္းသင္ခန္းစာ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပျခင္းတြင္ ရဲတပ္သား ေနလင္းေအာင္သည္ မိုင္းေပၚသို႔ ေျခေထာက္နင္းရာမွ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုအရာခံဗိုလ္ ၊ ဒုရဲအုပ္ ၊ ရဲတပ္သား စုစုေပါင္း (၁၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ ။

Leave a Reply