ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ ဘဏ္အတိုးနႈန္းအား ျပန္သံုးသပ္ေပးရန္ အစိုးရသို႔ တင္ျပ မည္

0
47

ေမ ၂၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ ဘဏ္အတိုးနႈန္းအား ျပန္သံုးသပ္ေပးေရးကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ လစဥ္ က်င္းပလ်က္ ရွိေသာ နိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

“အခုလို ဘဏ္အတိုးႏႈန္းေတြ မ်ားေနေတာ့ ေခ်းတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို တြင္တြင္က်ယ္ က်ယ္ မခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ဘူး။ အန္တီတို႔ ငါးေမြးတဲ့ လုပ္ငန္းကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး ေအာင္လုပ္မယ့္အခ်ိန္မွာဘဏ္ေတြက အဟန္႔အတားလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကို ဗဟိုဘဏ္က ေသခ်ာစိစစ္ေစခ်င္တယ္။ အခု လာမယ့္ ဒုသမၼတေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို တင္ျပေတာင္းဆို သြားမယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရိွဘဏ္မ်ားက SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေခ်းေပးသည့္ ေခ်းေငြအတိုးနႈန္းမွာ မ်ားေနသည့္အတြက္ငါးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ဘဏ္မ်ားက အဟန္႔အတား တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ SME ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ သိန္းတစ္ေထာင္ ေခ်းယူပါက သိန္း ၈ဝဝ သာ ထုတ္ေပးၿပီး က်န္သိန္း ၂၀၀ ကို ဘဏ္၌ ျပန္လည္ သြင္းထားရသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

” သိန္း ၈ဝဝ အေပၚမွာ သူတို႔က အတိုးႏႈန္း ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး က်န္သိန္း ၂၀၀ အေပၚမွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ျပန္ေပးတယ္ ။သိန္း ၂၀၀ ေပၚမွာ ရွံုးမယ့္အတိုး ျပန္တြက္ရင္ ၂၀ ရာခိုင္နႈန္း ေက်ာ္သြားတယ္။ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဥပေဒ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရဆိုရင္ အေပါင္မပါရင္ ၁၆ ရာခိုင္နႈန္းထက္ ပိုမယူရပါဘူး။အခုသိန္း ၈၀၀ ေပၚမွာ ၁၉ ရာခိုင္နႈန္းယူၿပီး သိန္း ၂၀၀ ကို ထုတ္မေပးဘဲ ၆ ရာခိုင္နႈန္း အတိုးေပးတယ္ဆိုရင္ အဲ့အေပၚမွာလဲ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက နစ္နာပါတယ္။ဒါဟာ SME ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဘဏ္ေတြက အဟန္႔အတားျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မိမိတို႔အခက္အခဲ မ်ားကိုတင္ျပ၍ ဘဏ္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္း ဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေငြရရွိနိုင္သည့္ အခြင့္ေရး ပိုမိုရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ နိုင္ငံျခားဘဏ္ ၊ဘဏ္ခြဲမ်ားအား ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္းတူ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ မည္သည့္ ေခ်းေငြျဖည့္ဆည္းမႈကို မဆိုေဆာင္႐ြက္ျခင္းနွင့္ အျခားဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို၂၀၁၈ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္က လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အေပၚ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္နိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွ သက္သာေသာအတိုးနႈန္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိရန္ ေမ်ွာ္လင့္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ရင္းနွီးေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ပမွ အတိုးနႈန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ ေခ်းယူလုပ္ကိုင္ေနရၿပီး အစိုးရမွ သက္သာေသာ အတိုးနႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ေမ်ွာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမ ၂၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ ဘဏ္အတိုးနႈန္းအား ျပန္သံုးသပ္ေပးေရးကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ လစဥ္ က်င္းပလ်က္ ရွိေသာ နိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

“အခုလို ဘဏ္အတိုးႏႈန္းေတြ မ်ားေနေတာ့ ေခ်းတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို တြင္တြင္က်ယ္ က်ယ္ မခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ဘူး။ အန္တီတို႔ ငါးေမြးတဲ့ လုပ္ငန္းကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး ေအာင္လုပ္မယ့္အခ်ိန္မွာဘဏ္ေတြက အဟန္႔အတားလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကို ဗဟိုဘဏ္က ေသခ်ာစိစစ္ေစခ်င္တယ္။ အခု လာမယ့္ ဒုသမၼတေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို တင္ျပေတာင္းဆို သြားမယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရိွဘဏ္မ်ားက SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေခ်းေပးသည့္ ေခ်းေငြအတိုးနႈန္းမွာ မ်ားေနသည့္အတြက္ငါးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ဘဏ္မ်ားက အဟန္႔အတား တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ SME ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ သိန္းတစ္ေထာင္ ေခ်းယူပါက သိန္း ၈ဝဝ သာ ထုတ္ေပးၿပီး က်န္သိန္း ၂၀၀ ကို ဘဏ္၌ ျပန္လည္ သြင္းထားရသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

” သိန္း ၈ဝဝ အေပၚမွာ သူတို႔က အတိုးႏႈန္း ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး က်န္သိန္း ၂၀၀ အေပၚမွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ျပန္ေပးတယ္ ။သိန္း ၂၀၀ ေပၚမွာ ရွံုးမယ့္အတိုး ျပန္တြက္ရင္ ၂၀ ရာခိုင္နႈန္း ေက်ာ္သြားတယ္။ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဥပေဒ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရဆိုရင္ အေပါင္မပါရင္ ၁၆ ရာခိုင္နႈန္းထက္ ပိုမယူရပါဘူး။အခုသိန္း ၈၀၀ ေပၚမွာ ၁၉ ရာခိုင္နႈန္းယူၿပီး သိန္း ၂၀၀ ကို ထုတ္မေပးဘဲ ၆ ရာခိုင္နႈန္း အတိုးေပးတယ္ဆိုရင္ အဲ့အေပၚမွာလဲ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက နစ္နာပါတယ္။ဒါဟာ SME ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဘဏ္ေတြက အဟန္႔အတားျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မိမိတို႔အခက္အခဲ မ်ားကိုတင္ျပ၍ ဘဏ္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္း ဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေငြရရွိနိုင္သည့္ အခြင့္ေရး ပိုမိုရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ နိုင္ငံျခားဘဏ္ ၊ဘဏ္ခြဲမ်ားအား ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္းတူ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ မည္သည့္ ေခ်းေငြျဖည့္ဆည္းမႈကို မဆိုေဆာင္႐ြက္ျခင္းနွင့္ အျခားဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို၂၀၁၈ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္က လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အေပၚ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္နိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွ သက္သာေသာအတိုးနႈန္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိရန္ ေမ်ွာ္လင့္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ရင္းနွီးေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ပမွ အတိုးနႈန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ ေခ်းယူလုပ္ကိုင္ေနရၿပီး အစိုးရမွ သက္သာေသာ အတိုးနႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ေမ်ွာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply