တပ္မေတာ္က ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးစဥ္ ႐ုပ္သံလိုင္းျပတ္ေတာက္မႈ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို အေရးယူထား

0
157

 

ေမ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအဆို ေဆြးေႏြးစဥ္ ရုပ္သံလိုင္းျပတ္ေတာက္ခဲ့မႈ အေပၚ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား အေရးယူထားေႀကာင္း ျပန္ႀကားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာသည္။

” မမွန္ကန္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ ေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ သတင္းထြက္သြားတာျဖစ္တယ္။အဲ့ဒီအတြက္ကို ဘာေၾကာင့္ မမွန္မကန္ သတင္းျဖစ္ရတာလဲဆိုၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္တဲ့သူေတြကို အေရးယူထားတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာသည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရုံးတြင္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္နွစ္တာကာလ အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ ၍ ျပဳလုပ္သည့္္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတို္င္း ျပန္လည္ေျဖႀကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ အရာရွိအခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေနသညိ့ အတြက္ ဖံုးဖား၍ မရေၾကာင္း အသိေပးကာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျပာဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

၂၀၀၈ခုနွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးအဆိုကို ဇန္န၀ါရီ၂၉ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႕တင္သြင္းခဲ့ရာ အဆိုနွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကန္႕ကြက္ေဆြးေႏြးေနစဥ္ တိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျပသလ်ွက္ရွိသည့္ ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံႀကားလိုင္းမွာ အခ်ိန္ပိုင္းျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္မွ ျမန္မာ့အသံနွင့္ ရုပ္ျမင္သံႀကားရုံးခ်ဳပ္သို႕ ဖိုက္ဘာ ဆက္ ေႀကာင္းမွ တစ္ဆင့္ေပးပို႕ထုတ္လႊင့္ရာ ယင္းအခ်ိန္တြ င္ဖိုက္ဘာလိုင္းက်၍ အစီအစဥ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရျပီး ျဂိဳလ္တု ဆက္ေႀကာင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္ခဲ့ရေႀကာင္း ျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က ရုပ္ျမင္သံႀကားလိုင္းျပတ္ေတာက္ရသည့္အေႀကာင္းရင္းမွာ အဆိုပါ ေန႕က ဖိုက္ဘာလိ္ုင္း အသုံးျပဳမႈလုံး၀မရွိသျဖင့္ ဖိုင္ဘာလိုင္းနွင့္ မဆိုင္ေႀကာင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံႀကား၏ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈသည္ မြန္းလြဲ ၂နာရီ မိနစ္ ၂၀မွ ၂၅မိနစ္အထိ ၅မိနစ္ႀကာျပတ္ေတာက္ခဲ့ရျပီး ျပတ္ေတာက္ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း အဆိုေတာ္ေဟမာေန၀င္းအပါ အ၀င္ ေတး သီခ်င္းမ်ားထုတ္လႊင့္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

ေမ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအဆို ေဆြးေႏြးစဥ္ ရုပ္သံလိုင္းျပတ္ေတာက္ခဲ့မႈ အေပၚ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား အေရးယူထားေႀကာင္း ျပန္ႀကားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာသည္။

” မမွန္ကန္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ ေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ သတင္းထြက္သြားတာျဖစ္တယ္။အဲ့ဒီအတြက္ကို ဘာေၾကာင့္ မမွန္မကန္ သတင္းျဖစ္ရတာလဲဆိုၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္တဲ့သူေတြကို အေရးယူထားတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာသည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရုံးတြင္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္နွစ္တာကာလ အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ ၍ ျပဳလုပ္သည့္္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတို္င္း ျပန္လည္ေျဖႀကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥတြင္ သက္ဆိုင္သည့္ အရာရွိအခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေနသညိ့ အတြက္ ဖံုးဖား၍ မရေၾကာင္း အသိေပးကာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျပာဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

၂၀၀၈ခုနွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးအဆိုကို ဇန္န၀ါရီ၂၉ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႕တင္သြင္းခဲ့ရာ အဆိုနွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ကန္႕ကြက္ေဆြးေႏြးေနစဥ္ တိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျပသလ်ွက္ရွိသည့္ ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံႀကားလိုင္းမွာ အခ်ိန္ပိုင္းျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္မွ ျမန္မာ့အသံနွင့္ ရုပ္ျမင္သံႀကားရုံးခ်ဳပ္သို႕ ဖိုက္ဘာ ဆက္ ေႀကာင္းမွ တစ္ဆင့္ေပးပို႕ထုတ္လႊင့္ရာ ယင္းအခ်ိန္တြ င္ဖိုက္ဘာလိုင္းက်၍ အစီအစဥ္ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရျပီး ျဂိဳလ္တု ဆက္ေႀကာင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္ခဲ့ရေႀကာင္း ျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က ရုပ္ျမင္သံႀကားလိုင္းျပတ္ေတာက္ရသည့္အေႀကာင္းရင္းမွာ အဆိုပါ ေန႕က ဖိုက္ဘာလိ္ုင္း အသုံးျပဳမႈလုံး၀မရွိသျဖင့္ ဖိုင္ဘာလိုင္းနွင့္ မဆိုင္ေႀကာင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံႀကား၏ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈသည္ မြန္းလြဲ ၂နာရီ မိနစ္ ၂၀မွ ၂၅မိနစ္အထိ ၅မိနစ္ႀကာျပတ္ေတာက္ခဲ့ရျပီး ျပတ္ေတာက္ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း အဆိုေတာ္ေဟမာေန၀င္းအပါ အ၀င္ ေတး သီခ်င္းမ်ားထုတ္လႊင့္ခဲ့ေႀကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply