ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲမ်ား တင္ျပလာပါက စဥ္းစားေပးမည္ ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ေျပာ

0
95

ေမ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိမ်ား တင္ျပလာပါက စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကူညီမယ္ဆိုပါစို႔။ဘာကစၿပီး ဘယ္လိုကူညီရမလဲ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သိမလဲ။အဲ့ေတာ့ ကာယံကံရွင္ ေတြက ဆိုပါေတာ့ ခင္ဗ်ားသတင္းစာေတြက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ဘယ္လို အခက္အခဲရွိတယ္။ အဲ့ဒါ ဘယ္လို ကူညီ ေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ ခင္ဗ်ားတို႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့ အစိုးရက ကူညီေပးသင့္တယ္။၁၊၂၊၃၊၄၊၅ စသည္ျဖင့္ တင္ျပရင္ အဲ့အေပၚမွာ စဥ္းစားလို႔ ရမယ္ေပါ့”ဟု ေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာသည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏တတိယတစ္ႏွစ္ကာလ ၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ က်ဆင္းလာၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ပိုမိုက်ဆင္းလာရန္ရွိေနသည့္ၿပီး ေမ့ထား၍ မရေၾကာင္း၊ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈ၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသနာမ်ားအားေျဖရွင္းရာတြင္ မည္သည့္ အရာေၾကာင့္ ပိုမို ထိခိုက္ေနမည္ကိုရွင္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စာေပတိုးတက္ေရး၊ သတင္းမီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံယူထားသည့္ အတြက္ လုပ္နိုင္သည့္ အတိုင္းအတာရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာနွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာ တို႔အား ေပါင္းထုတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေမးျမန္းမႈဘအေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မွ ေပါင္းထုတ္လ်ွင္ မည္သူမ်ားအတြက္အကိ်ဳးရွိမည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ကာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိမ်ား တင္ျပလာပါက စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကူညီမယ္ဆိုပါစို႔။ဘာကစၿပီး ဘယ္လိုကူညီရမလဲ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သိမလဲ။အဲ့ေတာ့ ကာယံကံရွင္ ေတြက ဆိုပါေတာ့ ခင္ဗ်ားသတင္းစာေတြက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က ဘယ္လို အခက္အခဲရွိတယ္။ အဲ့ဒါ ဘယ္လို ကူညီ ေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ ခင္ဗ်ားတို႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့ အစိုးရက ကူညီေပးသင့္တယ္။၁၊၂၊၃၊၄၊၅ စသည္ျဖင့္ တင္ျပရင္ အဲ့အေပၚမွာ စဥ္းစားလို႔ ရမယ္ေပါ့”ဟု ေဒါက္တာေဖျမင့္ကေျပာသည္။

ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏တတိယတစ္ႏွစ္ကာလ ၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ က်ဆင္းလာၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ပိုမိုက်ဆင္းလာရန္ရွိေနသည့္ၿပီး ေမ့ထား၍ မရေၾကာင္း၊ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈ၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသနာမ်ားအားေျဖရွင္းရာတြင္ မည္သည့္ အရာေၾကာင့္ ပိုမို ထိခိုက္ေနမည္ကိုရွင္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စာေပတိုးတက္ေရး၊ သတင္းမီဒီယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံယူထားသည့္ အတြက္ လုပ္နိုင္သည့္ အတိုင္းအတာရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာနွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာ တို႔အား ေပါင္းထုတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေမးျမန္းမႈဘအေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မွ ေပါင္းထုတ္လ်ွင္ မည္သူမ်ားအတြက္အကိ်ဳးရွိမည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ကာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply