တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ံု(ရန္ကုန္) ျပဳျပင္မည္

0
52

ေမ ၂၂
ပဥၥမလိႈင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ံု(ရန္ကုန္) အား ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံု (ရန္ကုန္) ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း လုပ္ငန္းစတင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္္းအနားကို ေမ ၂၁ ရက္က အမ်ိဳးသားဇာတ္္ရံု၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

တရုတ္-ျမန္မာနွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈအတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရုံကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ျပန္လည္မြမ္းမံႏုိင္ျခင္းသည္ တရုတ္-ျမန္မာနွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တရုတ္္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈသည္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ခုမွာ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္- ျမန္မာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးသည္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ၿပီး သံတမန္ဆက္ဆံေရး အႀကိဳကာလတြင္ အမ်ိိဳးသားဇာတ္႐ံုအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ရသည့္အတြက္ တ႐ုတ္သံ႐ံုးအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း လည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ဳိးသားဇာတ္ရံုႀကီး ျပန္လည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး ျပည္သူလူထုအား ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္သည့္ ဇာတ္ရံုႀကီးအျဖစ္သာမက တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈ အတြက္လည္း သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Hong Liang ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေမ ၂၂
ပဥၥမလိႈင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ံု(ရန္ကုန္) အား ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံု (ရန္ကုန္) ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း လုပ္ငန္းစတင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္္းအနားကို ေမ ၂၁ ရက္က အမ်ိဳးသားဇာတ္္ရံု၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

တရုတ္-ျမန္မာနွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈအတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရုံကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ျပန္လည္မြမ္းမံႏုိင္ျခင္းသည္ တရုတ္-ျမန္မာနွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တရုတ္္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈသည္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ခုမွာ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္- ျမန္မာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးသည္ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ၿပီး သံတမန္ဆက္ဆံေရး အႀကိဳကာလတြင္ အမ်ိိဳးသားဇာတ္႐ံုအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ရသည့္အတြက္ တ႐ုတ္သံ႐ံုးအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း လည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ဳိးသားဇာတ္ရံုႀကီး ျပန္လည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး ျပည္သူလူထုအား ေဖ်ာ္ေျဖႏုိင္သည့္ ဇာတ္ရံုႀကီးအျဖစ္သာမက တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈ အတြက္လည္း သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Hong Liang ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply