ဖားကန္႔ လုပ္ကြက္မ်ား ၃ လ ရပ္နားမည္

0
97

ေမ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကို ၃ လခန္႔ ရပ္နားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတၱဳတြင္း က႑ မွ သိရသည္။

“ဒါ အားလံုးအတြက္ေပါ့။ မိုးတြင္း သံုးလ နားဖို႔ အတြက္ လုပ္ေနတာပါ။ အခုလည္း ႏႈန္းးေျမေတြၿပိဳတာေတြ ေျမျပိဳတာေတြ လုပ္ကြက္သစ္ေတြကို ခ်ေပးဖို႔ ေရးဆြဲထားေတြ အဲ့ေတာ့ လက္ရွိ လုပ္ကြက္ေတြကလည္း သက္တမ္းရွိတဲ့ လုပ္ကြက္ေတြက နည္းသါားၿပီး အဲ့ဒါေၾကာင့္ သံုးလ နားမယ္ဆိုၿပီး ေပၚလာတာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယိကို စိုးရိမ္တာပါတယ္။ဥပေဒအရ လည္း လႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဧက တို႔ တိုင္းရမယ္။ အဲ့ဒါေတြ အတြက္ကို အခု ကတည္းကေနမွ အဓိကကေတာ့ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ကို ပိုၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္တာေပါ့” ဟု သတၱဳတြင္း က႑မွ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးမင္းမင္းဦး ၎ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၏ ေမးျမန္း အေပၚ မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ရပ္နားနိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုျပဳလာသည့္ အေပၚ ၀န္ႀကီး မွ တဆင့္ သမၼတတို႔ ထံသို႔ တင္ျပ၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ အမ်ားဆံုး ထြက္ရွိေဒသသည့္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္ေပါင္း ၇၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကာ ကုမၸဏီ ေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔ ေပါင္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၂၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကို ၃ လခန္႔ ရပ္နားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတၱဳတြင္း က႑ မွ သိရသည္။

“ဒါ အားလံုးအတြက္ေပါ့။ မိုးတြင္း သံုးလ နားဖို႔ အတြက္ လုပ္ေနတာပါ။ အခုလည္း ႏႈန္းးေျမေတြၿပိဳတာေတြ ေျမျပိဳတာေတြ လုပ္ကြက္သစ္ေတြကို ခ်ေပးဖို႔ ေရးဆြဲထားေတြ အဲ့ေတာ့ လက္ရွိ လုပ္ကြက္ေတြကလည္း သက္တမ္းရွိတဲ့ လုပ္ကြက္ေတြက နည္းသါားၿပီး အဲ့ဒါေၾကာင့္ သံုးလ နားမယ္ဆိုၿပီး ေပၚလာတာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယိကို စိုးရိမ္တာပါတယ္။ဥပေဒအရ လည္း လႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဧက တို႔ တိုင္းရမယ္။ အဲ့ဒါေတြ အတြက္ကို အခု ကတည္းကေနမွ အဓိကကေတာ့ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ကို ပိုၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္တာေပါ့” ဟု သတၱဳတြင္း က႑မွ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးမင္းမင္းဦး ၎ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၏ ေမးျမန္း အေပၚ မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ရပ္နားနိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွ အဆိုျပဳလာသည့္ အေပၚ ၀န္ႀကီး မွ တဆင့္ သမၼတတို႔ ထံသို႔ တင္ျပ၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ အမ်ားဆံုး ထြက္ရွိေဒသသည့္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္ေပါင္း ၇၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကာ ကုမၸဏီ ေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔ ေပါင္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply