စက္မႈဇုန္မ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ကိုင္တြယ္မည္

0
87

ေမ ၂၂
ေဝေဝၿဖိဳး

စက္မႈဇုန္မ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးနွင့္ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ယခုလ ၂၂ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးေဆာင္၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စက္မႈဇုန္ေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေနပါတယ္။အရင္က စက္မႈဇုန္ဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနဘက္ကေန စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခု တိုင္းေဒသႀကီးကေန စက္မႈဇုန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကို ကိုင္တြယ္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္အားလံုးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

စက္မႈဇုန္အားလံုးသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္အတြက္စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီအျပင္ စက္မႈဇုန္အဆင့္ျမႇင့္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“စက္မႈဇုန္ေတြကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြဟာ သီလဝါအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္ျကီးကို နမူနာယူၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ယင္း စက္မႈဇုန္မ်ားထဲတြင္ လ်ွပ္စစ္မီး၊ ၊ေရေကာင္းေရသန္႔ လိုအပ္ခ်က္၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ၊ အမွိုက္စြန္႔ပစ္မႈ ၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေရး တို႔ကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ဟုဆိုသည္။

နိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ား တိုးျမႇင့္နိုင္ရန္နွင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား ျပည္တြင္းကို ပိုမိုလာေရာက္ နိုင္ေစရန္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည္။

ထိုမွသာ စက္မႈဇုန္မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား ရရွိလာ၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ အျခားတိုင္းနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားထက္ စက္မႈဇုန္ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး စက္မႈဇုန္ ၂၉ ဇုန္ ရွိသည္။

ေမ ၂၂
ေဝေဝၿဖိဳး

စက္မႈဇုန္မ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးနွင့္ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ယခုလ ၂၂ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးေဆာင္၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စက္မႈဇုန္ေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေနပါတယ္။အရင္က စက္မႈဇုန္ဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနဘက္ကေန စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခု တိုင္းေဒသႀကီးကေန စက္မႈဇုန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကို ကိုင္တြယ္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္အားလံုးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခန္႔ခြဲရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

စက္မႈဇုန္အားလံုးသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္အတြက္စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီအျပင္ စက္မႈဇုန္အဆင့္ျမႇင့္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“စက္မႈဇုန္ေတြကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြဟာ သီလဝါအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္ျကီးကို နမူနာယူၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ယင္း စက္မႈဇုန္မ်ားထဲတြင္ လ်ွပ္စစ္မီး၊ ၊ေရေကာင္းေရသန္႔ လိုအပ္ခ်က္၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ၊ အမွိုက္စြန္႔ပစ္မႈ ၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေရး တို႔ကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ဟုဆိုသည္။

နိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ား တိုးျမႇင့္နိုင္ရန္နွင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား ျပည္တြင္းကို ပိုမိုလာေရာက္ နိုင္ေစရန္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆိုသည္။

ထိုမွသာ စက္မႈဇုန္မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား ရရွိလာ၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ အျခားတိုင္းနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားထက္ စက္မႈဇုန္ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး စက္မႈဇုန္ ၂၉ ဇုန္ ရွိသည္။

Leave a Reply