အေမရိကန္က အႏိုင္က်င့္ေနတာလို႔ ဟြာေ၀းစြပ္စြဲ၊ ပိတ္ဆို႔မႈကိုတံု႔ျပန္ဖို႔ ဂူဂယ္နဲ႔တြဲဖက္လုပ္ေနတယ္လို႔ေျပာ

0
116

ေမ ၂၂
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

တ႐ုတ္တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီဟြာေ၀းက အေမရိကန္ရဲ႕အႏိုင္က်င့္မႈကိုခံေနရတဲ့သားေကာင္လို႔ အဂၤါေန႔မွာေျပာၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္မႈေတြလုပ္ထားတာကိုတံု႔ျပန္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ ဟြာေ၀းအႀကီးတန္းအမႈေဆာင္တစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။

ဂူဂယ္ကေတာ့ မွတ္ခ်က္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႔ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒအက်ိဳးစီးပြားတို႔ကိုဆန္႔က်င္တဲ့လႈပ္႐ွားမႈေတြမွာ ဟြာေ၀းပါ၀င္ေနလို႔ ကန္႔သတ္မႈေတြလုပ္ခဲ့တာလို႔ အေမရိကန္အစိုးရကေျပာထားပါတယ္။

တနလၤာေန႔မွာေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရက ကန္႔သတ္မႈေတြကို ၃ လေျဖေလ်ာ့ေပးၿပီး ဟြာေ၀းထုတ္ကုန္သံုးတဲ့လူေတြအေႏွာင့္အယွက္ႀကံဳႏိုင္တာကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ဟြာေ၀းတည္ေထာင္သူ ရန္က်န္းေဖက အဲဒီလုပ္ရပ္ကို အေလးမထားခဲ့ဘဲ အေမရိကန္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလို႔လည္းေျပာပါတယ္။

သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းေတြအတိုင္းအသံုးျပဳခြင့္လိုင္စင္(Open Source Licencing)အရ အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳခြင့္႐ွိတာေတြမွအပ ေဆာ့၀ဲ၊ ဟာ့ဒ္၀ဲနဲ႔နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈေတြလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔လိုတဲ့ ဟြာေ၀းနဲ႔အလုပ္လုပ္ေနတာေတြကို Alphabet Incရဲ႕ဂူဂယ္ကရပ္ဆိုင္းလိုက္တယ္လို႔ ဂူဂယ္ရဲ႕ေျပာခြင့္ရသူတစ္ေယာက္ကိုကိုးကားၿပီး ႐ိုက္တာသတင္းေအဂ်င္စီကေဖာ္ျပပါတယ္။

ဂူဂယ္မွာ ဟြာေ၀းကိုပိတ္ဆို႔ထားဖို႔ အရင္းခံစိတ္မ႐ွိပါဘူး။ အေမရိကန္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ အေျခအေနေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ ဟြာေ၀းက ဘယ္လိုလုပ္သြားမလဲဆိုတာ ဂူဂယ္နဲ႔ပူးေပါင္းအေျဖ႐ွာေနပါတယ္။ လို႔ ဥေရာပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာဟြာေ၀းကိုယ္စားလွယ္ ေအဘရာဟမ္ လ်ဴကေျပာပါတယ္။

ဂူဂယ္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ဂူဂယ္ကို အျပစ္မတင္ဘူးလို႔လည္း လ်ဴကေျပာသလို အက်ိဳးဆက္ေတြက ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာေျပာဖို႔ ေစာေသးတယ္လို႔လည္း လ်ဴကေျပာပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Huawei

ေမ ၂၂
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

တ႐ုတ္တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီဟြာေ၀းက အေမရိကန္ရဲ႕အႏိုင္က်င့္မႈကိုခံေနရတဲ့သားေကာင္လို႔ အဂၤါေန႔မွာေျပာၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္မႈေတြလုပ္ထားတာကိုတံု႔ျပန္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ ဟြာေ၀းအႀကီးတန္းအမႈေဆာင္တစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။

ဂူဂယ္ကေတာ့ မွတ္ခ်က္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႔ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒအက်ိဳးစီးပြားတို႔ကိုဆန္႔က်င္တဲ့လႈပ္႐ွားမႈေတြမွာ ဟြာေ၀းပါ၀င္ေနလို႔ ကန္႔သတ္မႈေတြလုပ္ခဲ့တာလို႔ အေမရိကန္အစိုးရကေျပာထားပါတယ္။

တနလၤာေန႔မွာေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရက ကန္႔သတ္မႈေတြကို ၃ လေျဖေလ်ာ့ေပးၿပီး ဟြာေ၀းထုတ္ကုန္သံုးတဲ့လူေတြအေႏွာင့္အယွက္ႀကံဳႏိုင္တာကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ဟြာေ၀းတည္ေထာင္သူ ရန္က်န္းေဖက အဲဒီလုပ္ရပ္ကို အေလးမထားခဲ့ဘဲ အေမရိကန္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလို႔လည္းေျပာပါတယ္။

သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းေတြအတိုင္းအသံုးျပဳခြင့္လိုင္စင္(Open Source Licencing)အရ အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳခြင့္႐ွိတာေတြမွအပ ေဆာ့၀ဲ၊ ဟာ့ဒ္၀ဲနဲ႔နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈေတြလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔လိုတဲ့ ဟြာေ၀းနဲ႔အလုပ္လုပ္ေနတာေတြကို Alphabet Incရဲ႕ဂူဂယ္ကရပ္ဆိုင္းလိုက္တယ္လို႔ ဂူဂယ္ရဲ႕ေျပာခြင့္ရသူတစ္ေယာက္ကိုကိုးကားၿပီး ႐ိုက္တာသတင္းေအဂ်င္စီကေဖာ္ျပပါတယ္။

ဂူဂယ္မွာ ဟြာေ၀းကိုပိတ္ဆို႔ထားဖို႔ အရင္းခံစိတ္မ႐ွိပါဘူး။ အေမရိကန္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔ အေျခအေနေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ ဟြာေ၀းက ဘယ္လိုလုပ္သြားမလဲဆိုတာ ဂူဂယ္နဲ႔ပူးေပါင္းအေျဖ႐ွာေနပါတယ္။ လို႔ ဥေရာပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာဟြာေ၀းကိုယ္စားလွယ္ ေအဘရာဟမ္ လ်ဴကေျပာပါတယ္။

ဂူဂယ္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ဂူဂယ္ကို အျပစ္မတင္ဘူးလို႔လည္း လ်ဴကေျပာသလို အက်ိဳးဆက္ေတြက ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာေျပာဖို႔ ေစာေသးတယ္လို႔လည္း လ်ဴကေျပာပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-Huawei

Leave a Reply