ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr.Filippo Grandi ႏွင့္ ရခိုင္အရပ္ဖက္အဖြဲဲ႔အစည္းမ်ားေတြ႔ဆံု

0
56

ေမ ၂၂
ညိဳမိႈင္း

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး Mr.Filippo Grandi ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာခရီးဥ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ UNOCHR ရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးမႈတြင္ လက္ရွိရခုိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ကိစၥအပါအဝင္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေျပာသည္။

“မဟာမင္းႀကီးကေတာ့ ေမာင္ေတာနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္မွာ ဘဂၤါလီေက်းရြာေတြနဲ႔ ရခိုင္ IDP စခန္းေတြကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြကိုေျပာတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းက လူေတြျပန္ဝင္လာမယ့္ကိစၥေတြကို ေျပာပါတယ္။ INGO/NGO ေတြဘက္က အကူအညီေပးခြင့္မရ တာေတြကိုတင္ျပၾကတယ္။”ဟု ဝံလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒါရိုက္တာဦးခိုင္ေကာင္းစံကေျပာသည္။

၎တုိ႔အဖြဲ႔မွာ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအားအကူအညီ ေပးေရးကိစၥကို တုိးျမွင့္ေပးေရးႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားျပန္လည္ လက္ခံေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ INGO ေတြအျပင္ CSO ေတြလည္း တားျမစ္ခံေနရတယ္။ ဒီစစ္ေဘးေရွာင္ေတြဟာ အကူအညီေပးတဲ့အဖြဲ႔ေတြကို ပိတ္ပင္ခံထားရတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ သူတုိ႔မွာ ေနစရာလည္းမရွိဘူး။ စားစရာလည္းမရွိဘူး။ မၾကာခင္မွာ မိုးက်ေတာ့မယ္။ သူတုိ႔ကို အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္း ေတြကို ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔အတြက္ အစိုးရကိုတုိက္တြန္းဖုိ႔အတြက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယေန႔လည္ပိုင္းတြင္ စစ္တြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေဆးသမားႀကီးႏွင့္ ေခါင္းဒုကၠာဘဂၤါလီကယ္ဆယ္ေရးခစန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္သို႔ျပန္လည္သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR မွသိရသည္။

ေမ ၂၂
ညိဳမိႈင္း

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး Mr.Filippo Grandi ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာခရီးဥ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ UNOCHR ရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးမႈတြင္ လက္ရွိရခုိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ကိစၥအပါအဝင္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေျပာသည္။

“မဟာမင္းႀကီးကေတာ့ ေမာင္ေတာနဲ႔ ဘူးသီးေတာင္မွာ ဘဂၤါလီေက်းရြာေတြနဲ႔ ရခိုင္ IDP စခန္းေတြကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြကိုေျပာတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းက လူေတြျပန္ဝင္လာမယ့္ကိစၥေတြကို ေျပာပါတယ္။ INGO/NGO ေတြဘက္က အကူအညီေပးခြင့္မရ တာေတြကိုတင္ျပၾကတယ္။”ဟု ဝံလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒါရိုက္တာဦးခိုင္ေကာင္းစံကေျပာသည္။

၎တုိ႔အဖြဲ႔မွာ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအားအကူအညီ ေပးေရးကိစၥကို တုိးျမွင့္ေပးေရးႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားျပန္လည္ လက္ခံေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ INGO ေတြအျပင္ CSO ေတြလည္း တားျမစ္ခံေနရတယ္။ ဒီစစ္ေဘးေရွာင္ေတြဟာ အကူအညီေပးတဲ့အဖြဲ႔ေတြကို ပိတ္ပင္ခံထားရတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ သူတုိ႔မွာ ေနစရာလည္းမရွိဘူး။ စားစရာလည္းမရွိဘူး။ မၾကာခင္မွာ မိုးက်ေတာ့မယ္။ သူတုိ႔ကို အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္း ေတြကို ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔အတြက္ အစိုးရကိုတုိက္တြန္းဖုိ႔အတြက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယေန႔လည္ပိုင္းတြင္ စစ္တြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေဆးသမားႀကီးႏွင့္ ေခါင္းဒုကၠာဘဂၤါလီကယ္ဆယ္ေရးခစန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္သို႔ျပန္လည္သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR မွသိရသည္။

Leave a Reply