ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔အား ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ မရမ္းကုန္းတရား ႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး

0
118

ေမ ၂၂
ေသာ္လင္းထက္

ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဇယ်ာလြင္ပါ ၅ ဦးကို ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံသံုးခုတင္ခဲ့ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္မွ ေ႐ွ႕ေနမ်ားက အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားျဖစ္ေန၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီေန႔အမႈအေျခေနက တရားလိုကိုဆက္စစ္ရမယ့္အေျခေန ၿပီးခဲ့တဲ့ရံုးခ်ိန္းတုန္းက တရားလိုဘက္က တင္ထားတယ္ CDကို CDထဲက ထုတ္ထားတဲ့ သံခ်ပ္စာ၇မ်က္ႏွာ၊ဓာတ္ပံု ၈မ်က္ႏွာတို႔ကိုတိုက္စစ္ေဆးတာ အဲ့တာေတြက အေၾကာင္းခ်င္းရာကိစၥေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးဖို႔မလိုေတာ့လို႔ကန္႔ကြက္ထားတယ္”တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနေဒၚစန္းစန္းျမင့္ကေျပာသည္။

လာမည့္ရံုးခ်ိန္းကို ေမ၂၉ရက္သို႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုထားၿပီး ယင္းရံုးခ်ိန္းတြင္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းအေၾကာင္းအား ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို ့ျပင္ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားဆြဲဆိုခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား လက္ထိပ္တစ္ဖတ္ျဖဳတ္ ေပးရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဆြဲဆိုခံထားရသူမ်ားဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးေအာင္စည္ထြန္းက ရာဇတ္ဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ အပိုဒ္ခြဲ ၁ တြင္ အသာတၾကည္ဖမ္းခံမည္ဆိုပါက အတင္းၾကပ္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္မ႐ွိေၾကာင္း၊ရဲလက္စြဲ ၁၃၈၂ အပိုဒ္ခြဲ ၅ တြင္ အသာတၾကည္ဖမ္းခံမည္ဆိုပါက လက္ထိပ္မခတ္ရေၾကာင္း ၊ထို႔သို႔ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႔အား သႀကၤန္ကာလအတြင္း သံခ်ပ္ထိုးမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အား ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းသည္ ဟုဆိုကာ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုလည္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ တပ္မေတာ္က တရားစြဲဆုိထားသည္။

ဓာတ္ပံု – ေဝယံ

ေမ ၂၂
ေသာ္လင္းထက္

ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဇယ်ာလြင္ပါ ၅ ဦးကို ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုဘက္မွ သက္ေသခံသံုးခုတင္ခဲ့ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္မွ ေ႐ွ႕ေနမ်ားက အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားျဖစ္ေန၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီေန႔အမႈအေျခေနက တရားလိုကိုဆက္စစ္ရမယ့္အေျခေန ၿပီးခဲ့တဲ့ရံုးခ်ိန္းတုန္းက တရားလိုဘက္က တင္ထားတယ္ CDကို CDထဲက ထုတ္ထားတဲ့ သံခ်ပ္စာ၇မ်က္ႏွာ၊ဓာတ္ပံု ၈မ်က္ႏွာတို႔ကိုတိုက္စစ္ေဆးတာ အဲ့တာေတြက အေၾကာင္းခ်င္းရာကိစၥေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးဖို႔မလိုေတာ့လို႔ကန္႔ကြက္ထားတယ္”တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနေဒၚစန္းစန္းျမင့္ကေျပာသည္။

လာမည့္ရံုးခ်ိန္းကို ေမ၂၉ရက္သို႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုထားၿပီး ယင္းရံုးခ်ိန္းတြင္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းအေၾကာင္းအား ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို ့ျပင္ယေန႔ရံုးခ်ိန္းတြင္ တရားဆြဲဆိုခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား လက္ထိပ္တစ္ဖတ္ျဖဳတ္ ေပးရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဆြဲဆိုခံထားရသူမ်ားဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန ဦးေအာင္စည္ထြန္းက ရာဇတ္ဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ အပိုဒ္ခြဲ ၁ တြင္ အသာတၾကည္ဖမ္းခံမည္ဆိုပါက အတင္းၾကပ္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္မ႐ွိေၾကာင္း၊ရဲလက္စြဲ ၁၃၈၂ အပိုဒ္ခြဲ ၅ တြင္ အသာတၾကည္ဖမ္းခံမည္ဆိုပါက လက္ထိပ္မခတ္ရေၾကာင္း ၊ထို႔သို႔ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႔အား သႀကၤန္ကာလအတြင္း သံခ်ပ္ထိုးမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အား ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းသည္ ဟုဆိုကာ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုလည္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ တပ္မေတာ္က တရားစြဲဆုိထားသည္။

ဓာတ္ပံု – ေဝယံ

Leave a Reply