အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေလးဖဲြ႕ ေတြ႕ဆံုမည့္ရက္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း

0
91

မတ္ ၂၂
ေက်ာ္သူျမင့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသား ေလးဖဲြ႕ ေတြ႕ဆံုမည့္ရက္ကို ယခုလ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္တို႔တြင္ ေတြ႕ဆံုရန္သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုမည့္ေနရာအား ညိွႏိႈင္းေနေသာေၾကာင့္ ရက္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနရာက ညိွလို႔မရေသးေတာ့ ၂၄ နဲ႔ ၂၅ မွာ ေတြ႕ဖို႔ သတ္မွတ္ထားေပးမယ့္ ရက္ကေ႐ႊ႕ရမလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလထဲမွာပဲ ေတြ႕ျဖစ္မလား ေနာက္လထဲကူသြားမလား ဆိုတာေတာ့ မေျပာႏိုင္ ေသးဘူး”ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ PCG မွ ဦးအင္ရွန္ဆန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕အစည္း KIO၊ ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ TNLA ၊ ကိုးကန္႔ အဖဲြ႕ MNDAA ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA ႏွင့္ NRPC တို႔သည္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က မူဆယ္ၿမိဳ႕ တြင္ ပထမအႀကိမ္ တြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ေဆြးေႏြးဖို႔က အစိုးရဘက္က ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး တို႔မွာေတြ႕ခ်င္တယ္။ တိုင္းရင္း သားေတြဘက္ကလဲ မူဆယ္တို႔ ပန္ဆန္းတို႔မွာေတြ႕ခ်င္တယ္။ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ ဆိုေတာ့ လံုၿခံဳေရးအရ အတြင္းပိုင္း မသြားရဲတဲ့ပံုစံမ်ိဳး အစိုးရဘက္ကလည္း လံုၿခံဳေရးအရ မူဆယ္ ဘက္ကို မေရြးခ်င္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနေတာ့ ညိွေနတယ္”ဟု ဦးဆန္ေအာင္က ဆိုသည္။

ယခုလအတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာဆိုမႈရွိခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆံုမည့္ ရက္ႏွင့္ ေနရာအား ညိွႏိႈင္းမရႏိုင္ေသး ေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း TNLA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္က ေျမာက္ပိုင္းေလးဖဲြ႕က ႏွစ္ဖက္အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အား အစိုးရထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ကာလ ေလးလ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းတြင္ အပစ္ ရပ္ကာလကို ၂ လထပ္မံတိုးျမွင့္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။

မတ္ ၂၂
ေက်ာ္သူျမင့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသား ေလးဖဲြ႕ ေတြ႕ဆံုမည့္ရက္ကို ယခုလ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္တို႔တြင္ ေတြ႕ဆံုရန္သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုမည့္ေနရာအား ညိွႏိႈင္းေနေသာေၾကာင့္ ရက္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနရာက ညိွလို႔မရေသးေတာ့ ၂၄ နဲ႔ ၂၅ မွာ ေတြ႕ဖို႔ သတ္မွတ္ထားေပးမယ့္ ရက္ကေ႐ႊ႕ရမလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလထဲမွာပဲ ေတြ႕ျဖစ္မလား ေနာက္လထဲကူသြားမလား ဆိုတာေတာ့ မေျပာႏိုင္ ေသးဘူး”ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ PCG မွ ဦးအင္ရွန္ဆန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕အစည္း KIO၊ ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ TNLA ၊ ကိုးကန္႔ အဖဲြ႕ MNDAA ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA ႏွင့္ NRPC တို႔သည္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က မူဆယ္ၿမိဳ႕ တြင္ ပထမအႀကိမ္ တြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ေဆြးေႏြးဖို႔က အစိုးရဘက္က ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး တို႔မွာေတြ႕ခ်င္တယ္။ တိုင္းရင္း သားေတြဘက္ကလဲ မူဆယ္တို႔ ပန္ဆန္းတို႔မွာေတြ႕ခ်င္တယ္။ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ ဆိုေတာ့ လံုၿခံဳေရးအရ အတြင္းပိုင္း မသြားရဲတဲ့ပံုစံမ်ိဳး အစိုးရဘက္ကလည္း လံုၿခံဳေရးအရ မူဆယ္ ဘက္ကို မေရြးခ်င္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနေတာ့ ညိွေနတယ္”ဟု ဦးဆန္ေအာင္က ဆိုသည္။

ယခုလအတြင္း ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာဆိုမႈရွိခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆံုမည့္ ရက္ႏွင့္ ေနရာအား ညိွႏိႈင္းမရႏိုင္ေသး ေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း TNLA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္က ေျမာက္ပိုင္းေလးဖဲြ႕က ႏွစ္ဖက္အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အား အစိုးရထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ အပစ္ရပ္ကာလ ေလးလ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က စစ္တိုင္း ၅ တိုင္းတြင္ အပစ္ ရပ္ကာလကို ၂ လထပ္မံတိုးျမွင့္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။

Leave a Reply