အလံုပိတ္တဲမ်ား ဖြင့္သူ (၉) ဦးကို အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၆) လခ်မွတ္

0
231

မႏၲေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း သမီးရည္းစားစံုတြဲမ်ားအတြက္ တရားမဝင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အလံုပိတ္တဲမ်ား ဖြင့္လွစ္သူ (၉)ဦးကို ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က စည္ပင္သာယာအထူးတရားရံုး မွ အလုပ္္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၆)လ က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္ ၊ အေအးဆိုင္ (၁၃)ေနရာကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ အလံုပိတ္တဲဖြင့္ထားသည့္ (၉) ေနရာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ ။

ဖမ္းဆီးထားသည့္ အလံုပိတ္တဲမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ဇန္နဝါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ အေဆာက္အဦဌာန က စာမ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့ကာ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မဖ်က္သိမ္းပါက ဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးအေရးယူထားသည့္ အလံုပိတ္တဲဖြင့္ထားသူ (၉) ဦးအနက္ ပထမဆံုးက်ဴးလြန္သူ (၅) ဦးကို စည္ပင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆို အမိန္႔ခ်ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္က်ဴးလြန္သူ (၄)ဦးကို စည္ပင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၉ ျဖင့္ တရားစြဲဆို အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း သမီးရည္းစားစံုတြဲမ်ားအတြက္ တရားမဝင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အလံုပိတ္တဲမ်ား ဖြင့္လွစ္သူ (၉)ဦးကို ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က စည္ပင္သာယာအထူးတရားရံုး မွ အလုပ္္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၆)လ က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္ ၊ အေအးဆိုင္ (၁၃)ေနရာကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ အလံုပိတ္တဲဖြင့္ထားသည့္ (၉) ေနရာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ ။

ဖမ္းဆီးထားသည့္ အလံုပိတ္တဲမ်ားသည္ စည္ပင္သာယာ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ဇန္နဝါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ အေဆာက္အဦဌာန က စာမ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့ကာ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မဖ်က္သိမ္းပါက ဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးအေရးယူထားသည့္ အလံုပိတ္တဲဖြင့္ထားသူ (၉) ဦးအနက္ ပထမဆံုးက်ဴးလြန္သူ (၅) ဦးကို စည္ပင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆို အမိန္႔ခ်ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္က်ဴးလြန္သူ (၄)ဦးကို စည္ပင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၉ ျဖင့္ တရားစြဲဆို အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply