မိုင္းအစစ္၊ အတုမွားၿပီး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူမည္

0
168

ေမ  ၂၃

ႏိုငိလင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၆ လမ္း ၊ လမ္း ၃၀ နွင့္ ၃၁ လမ္းၾကားတြင္ ရွိသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၌ မိုင္းရွာေဖြရွင္းလင္းေရး သင္တန္းမွာ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈတြင္ သင္ၾကားေပးသည့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ လူမ်ားကို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ က သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးတြင္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ (၃) ပတ္ၾကာ သင္တန္းေပးသည့္ မိုင္းအမ်ိဳးစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မိုင္းရွာေဖြရွင္းလင္းျခင္း သင္တန္း၌ မိုင္းေထာင္ျခင္းႏွင့္ မိုင္းေဖာ္ျခင္းသင္ခန္းစာ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

အဆိုပါ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူရာတြင္လည္း ကနဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျပစ္ရွိသူအား တပ္မေတာ္၏ စည္းကမ္းအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါ သင္တန္းအား အမွတ္ (၉၁၀) တပ္မေတာ္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပျခင္းတြင္ ရဲတပ္သား ေနလင္းေအာင္သည္ မိုင္းေပၚသို႔ ေျခေထာက္နင္းရာမွ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုအရာခံဗိုလ္ ၊ ဒုရဲအုပ္ ၊ ရဲတပ္သား စုစုေပါင္း (၁၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ ။

ေမ  ၂၃

ႏိုငိလင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၆၆ လမ္း ၊ လမ္း ၃၀ နွင့္ ၃၁ လမ္းၾကားတြင္ ရွိသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၌ မိုင္းရွာေဖြရွင္းလင္းေရး သင္တန္းမွာ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈတြင္ သင္ၾကားေပးသည့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ လူမ်ားကို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ က သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးတြင္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ (၃) ပတ္ၾကာ သင္တန္းေပးသည့္ မိုင္းအမ်ိဳးစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မိုင္းရွာေဖြရွင္းလင္းျခင္း သင္တန္း၌ မိုင္းေထာင္ျခင္းႏွင့္ မိုင္းေဖာ္ျခင္းသင္ခန္းစာ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပေနစဥ္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

အဆိုပါ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူရာတြင္လည္း ကနဦး စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျပစ္ရွိသူအား တပ္မေတာ္၏ စည္းကမ္းအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါ သင္တန္းအား အမွတ္ (၉၁၀) တပ္မေတာ္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပျခင္းတြင္ ရဲတပ္သား ေနလင္းေအာင္သည္ မိုင္းေပၚသို႔ ေျခေထာက္နင္းရာမွ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုအရာခံဗိုလ္ ၊ ဒုရဲအုပ္ ၊ ရဲတပ္သား စုစုေပါင္း (၁၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ ။

Leave a Reply