မန္းမေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း မွ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္သူမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ရံုးထုတ္

0
127

ေမ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

မန္းမေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း မွ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ပထမဆံုးအႀကိမ္ရံုးထုတ္ခဲ့သည္ ။

၄င္းတို႔အား ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ အထက္ဗမာျပည္ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၉ (၂) အရ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ ေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရွိ ဦးညႊန္႔လင္း က တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားစြဲဆိုခံရသူ (၇) ဦးအနက္ (၅) ဦးလာေရာက္ခဲ့ကာ က်န္ (၂) ဦးမွာ တရားရံုးဆင့္စာ အတည္မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရံုးသို႔မလာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္တာ ပညာေရးအတြက္ပါ ။ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ကေလးေတြအတြက္ တက္နိုင္သေလညက္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး လုပ္တာပါ။ ခုမွ စလံုးေရစ ဆိုေတာ့ ေျမကလည္း လွဴတဲ့သာက လွဴတယ္။ ဘာမွ မစရေသးဘူး။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာပါ ။ ႀကိဳးစားတယ္ဆိုတာကလည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ရဖို႔ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီကို ေမတၱာရပ္ခံစာ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္တာပါ” ဟု မန္းမေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္ဦး က ေျပာသည္ ။

အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရာရံုးသို႔ တရားလိုေရာက္မလာသည့္အတြက္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၉ အရ လႊတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၇ အရ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြ်င္းခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ တရားသူႀကီးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္ ။

တရားစြဲဆိုခံထားရသူမ်ားသည္ သိန္း (၃၀) တန္ ကိုယ္ပိုင္ခံဝန္ျဖင့္ အခ်ဳပ္လႊတ္ထုေခ်ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာ တရားရံုးက ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံရံုးခ်ိန္းခဲ့သည္ ။

မန္း မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မႈအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ပႏၷက္ရိုက္ခဲ့သည္။

မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ကို ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေခ်ာေက်းရြာရွိ ၈ ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အုတ္တံတိုင္း ၊ မုခ္ဦး နွင့္ အဝီစီတြင္းတူးျခင္း တို႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ထားကာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရခင္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရန္ စာထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

မေဟာ္သဓာအမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကလည္းေကာင္း၊ မေဟာ္သဓာအမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း(ေတာင္ကုတ္)ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။

ေမ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

မန္းမေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း မွ တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ပထမဆံုးအႀကိမ္ရံုးထုတ္ခဲ့သည္ ။

၄င္းတို႔အား ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ အထက္ဗမာျပည္ေျမႏွင့္အခြန္ေတာ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၉ (၂) အရ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ ေကာ္လိပ္ေတာ္အရာရွိ ဦးညႊန္႔လင္း က တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားစြဲဆိုခံရသူ (၇) ဦးအနက္ (၅) ဦးလာေရာက္ခဲ့ကာ က်န္ (၂) ဦးမွာ တရားရံုးဆင့္စာ အတည္မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရံုးသို႔မလာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္တာ ပညာေရးအတြက္ပါ ။ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ကေလးေတြအတြက္ တက္နိုင္သေလညက္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး လုပ္တာပါ။ ခုမွ စလံုးေရစ ဆိုေတာ့ ေျမကလည္း လွဴတဲ့သာက လွဴတယ္။ ဘာမွ မစရေသးဘူး။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာပါ ။ ႀကိဳးစားတယ္ဆိုတာကလည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ရဖို႔ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီကို ေမတၱာရပ္ခံစာ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္တာပါ” ဟု မန္းမေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာျမင့္ဦး က ေျပာသည္ ။

အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရာရံုးသို႔ တရားလိုေရာက္မလာသည့္အတြက္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၉ အရ လႊတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၇ အရ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြ်င္းခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ တရားသူႀကီးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္ ။

တရားစြဲဆိုခံထားရသူမ်ားသည္ သိန္း (၃၀) တန္ ကိုယ္ပိုင္ခံဝန္ျဖင့္ အခ်ဳပ္လႊတ္ထုေခ်ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာ တရားရံုးက ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံရံုးခ်ိန္းခဲ့သည္ ။

မန္း မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မႈအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ပႏၷက္ရိုက္ခဲ့သည္။

မေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ကို ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေခ်ာေက်းရြာရွိ ၈ ဧကခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အုတ္တံတိုင္း ၊ မုခ္ဦး နွင့္ အဝီစီတြင္းတူးျခင္း တို႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ထားကာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရခင္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရန္ စာထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

မေဟာ္သဓာအမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုန္)ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကလည္းေကာင္း၊ မေဟာ္သဓာအမ်ိဳးသားေရးကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း(ေတာင္ကုတ္)ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply