ေတာင္သူပိုင္ေျမကို တပ္မေတာ္က ၿခံစည္းရိုးခတ္မႈ မေက်နပ္သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား ဆႏၵျပ

0
111

ေမ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ လြန္ေကာင္းေက်းရြာအုပ္စု ဝါးနက္ေက်းရြာ မင္းတည္းကြင္းတြင္ ေတာင္သူပိုင္ေျမကို တပ္မေတာ္က ၿခံစည္းရိုးခတ္မႈအား မေက်နပ္သည့္အတြက္ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပခဲ့သည္ ။

ဆႏၵျပရာတြင္ လူအင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္က တပ္သိမ္းေျမ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ ဒို႔ရန္သူ ဒို႔ရန္သူ၊ ျပည္သူဘဝဖ်က္စီးသူ ဒို႔ရန္သူ ဒို႔ရန္သူ စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ကြ်ဲနဖားရြာ မွ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားသည့္ ေျမေနရာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“တပ္ကေန ဘာအေၾကာင္းမွ မၾကားပဲ ၿခံခတ္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီးရဲအင္အားသံုးၿပီး ေတာင္သူေတြကို အနိုင္အထက္ျပဳတယ္။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ေတာင္သူလုပ္ငန္း ထြန္ယက္ရမွ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပမွာပါ။´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ေဒၚခင္မာေအး က ေျပာသည္ ။

အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနသည့္ေျမသည္ တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမျဖစ္ၿပီး အမွတ္​ (၁၂၁) ​ေထာက္​ပံ့ေရး နွင္​့ ပို႔​ေဆာင္​​ေရးတပ္​ရင္​း က ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၿခံဝန္းခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးထံက သိရသည္ ။

အဆိုပါေျမအား တပ္မေတာ္က ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ၿခံစည္းရိုးခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ရုဏ္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔ ရုဏ္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ကို ပုဒ္မ ၂၉၅/၁၈၆/၄၂၇/၃၂၂ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေမ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ လြန္ေကာင္းေက်းရြာအုပ္စု ဝါးနက္ေက်းရြာ မင္းတည္းကြင္းတြင္ ေတာင္သူပိုင္ေျမကို တပ္မေတာ္က ၿခံစည္းရိုးခတ္မႈအား မေက်နပ္သည့္အတြက္ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပခဲ့သည္ ။

ဆႏၵျပရာတြင္ လူအင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္က တပ္သိမ္းေျမ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ ဒို႔ရန္သူ ဒို႔ရန္သူ၊ ျပည္သူဘဝဖ်က္စီးသူ ဒို႔ရန္သူ ဒို႔ရန္သူ စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ကြ်ဲနဖားရြာ မွ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားသည့္ ေျမေနရာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္ ။

“တပ္ကေန ဘာအေၾကာင္းမွ မၾကားပဲ ၿခံခတ္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီးရဲအင္အားသံုးၿပီး ေတာင္သူေတြကို အနိုင္အထက္ျပဳတယ္။ ကြ်န္မတို႔အေနနဲ႔ ေတာင္သူလုပ္ငန္း ထြန္ယက္ရမွ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပမွာပါ။´´ ဟု ေဒသခံေတာင္သူ ေဒၚခင္မာေအး က ေျပာသည္ ။

အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနသည့္ေျမသည္ တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမျဖစ္ၿပီး အမွတ္​ (၁၂၁) ​ေထာက္​ပံ့ေရး နွင္​့ ပို႔​ေဆာင္​​ေရးတပ္​ရင္​း က ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၿခံဝန္းခတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးထံက သိရသည္ ။

အဆိုပါေျမအား တပ္မေတာ္က ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ၿခံစည္းရိုးခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ရုဏ္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔ ရုဏ္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ကို ပုဒ္မ ၂၉၅/၁၈၆/၄၂၇/၃၂၂ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply