“ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္မလုပ္ဘဲ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွာလဲ” ဟု သမၼတ သတိေပးေမးခြန္းထုတ္

0
97

ေမ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္မလုပ္ဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းမႈအား ဘယ္လုိလုပ္မည္နည္းဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေမးခြန္းထုတ္သတိေပးခဲ့သည္။

“တခ်ိဳ႕က ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊လစာ ၊အေဆာင္အေယာင္ေပၚမွာ သာယာၿပီးေတာ့ အိပ္လိုက္စားလိုက္ ကို္ယ့္အလုပ္ကိုယ္ မလုပ္၊ကိုယ္ႀကီးၾကပ္ရမွာ မႀကီးၾကပ္ ကိုယ္ကြပ္ကဲရမွာ မကြပ္ကဲ အဲ့ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ခ်င္တာ အဲ့အတိုင္း ဘယ္လို လုပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္လို႔ရမလဲ”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအတြင္း ႒ာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ယေန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ အထက္မွာ မည္သူမွ် မရွိတဲ့ တရားစီရင္ေရးမႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရန္ နို္င္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

“သမၼတမို႔လို႔၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မို႔လို႔၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မို႔လို႔ ၊ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌမို႔လို႔ စသည္ျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးဆိုတာမ်ိဳး ဥပေဒ အထက္မွာ ယူဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးဟာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အမွ်ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္လာရင္ အားလံုးအညီအမွ်ျဖစ္ရမယ္။ဥပေဒအထက္မွာ မည္သူမွ် မရွိရဘူး”ဟု သမၼတဦး၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံသားတြင္ ဥပေဒကတမ်ိဳး၊ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားက် ဥပေဒက တမ်ိဳး၊ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားက်ဥပေဒက တမ်ိဳး၊မင္းဆိုးရာဇာက်ဥပေဒ က တမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကိုလည္း မႀကိဳက္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ တရားစီရင္ရာတြင္ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မလိုက္၊ ရာထူးဂုဏ္သိမ္အရွိန္အ၀ါ မေရြးဥပေဒ ဥပေဒမ်ိဳးသာ လိုလားေၾကာင္း သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က သတိေပးေျပာၾကားသည္။

မိမိအေနျဖင့္လည္း ေပးအပ္ထားသည့္ အေဆာင္အေယာင္တြင္္္ မေပ်ာ္ေမႊ႕ေၾကာင္း အရာထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လည္း နို္င္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ထားသည့္ အေပၚ မေပ်ာ္ေမြ႔ဖို႔လည္း သမၼတမွ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

#TheFifthWave #ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္အလုပ္ #သတိေပးေမးခြန္းထုတ္ #သမၼတ #ပဥၥမလိႈင္း

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

 The Fifth Wave ရဲ႕ သတင္းေတြကို Myanmar Social Platform တစ္ခုျဖစ္တဲ့ OKPar App မွာလည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ PlayStore မွာ Okpar Social လို႔ရွာျပီး download ဆြဲ အသံုးျပဳလို႔ရပါျပီ။
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.okpar

 iOS ဖုန္းမ်ားအတြက္ App Store မွာ Okpar လို႔ရွာျပီး download ဆြဲ အသံုးျပဳလို႔ရပါျပီ။
https://itunes.apple.com/us/app/okpar/id1448564474?mt=8

 OKPAR Social Network Fb Page တြင္လည္း OkPar အသံုးျပဳနည္မ်ားကို ဖတ္႐ႈေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ေမ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္မလုပ္ဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းမႈအား ဘယ္လုိလုပ္မည္နည္းဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေမးခြန္းထုတ္သတိေပးခဲ့သည္။

“တခ်ိဳ႕က ခ်ီးျမွင့္ေငြ၊လစာ ၊အေဆာင္အေယာင္ေပၚမွာ သာယာၿပီးေတာ့ အိပ္လိုက္စားလိုက္ ကို္ယ့္အလုပ္ကိုယ္ မလုပ္၊ကိုယ္ႀကီးၾကပ္ရမွာ မႀကီးၾကပ္ ကိုယ္ကြပ္ကဲရမွာ မကြပ္ကဲ အဲ့ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ခ်င္တာ အဲ့အတိုင္း ဘယ္လို လုပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္လို႔ရမလဲ”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအတြင္း ႒ာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ယေန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ အထက္မွာ မည္သူမွ် မရွိတဲ့ တရားစီရင္ေရးမႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရန္ နို္င္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

“သမၼတမို႔လို႔၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မို႔လို႔၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မို႔လို႔ ၊ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌမို႔လို႔ စသည္ျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးဆိုတာမ်ိဳး ဥပေဒ အထက္မွာ ယူဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးဟာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အမွ်ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္လာရင္ အားလံုးအညီအမွ်ျဖစ္ရမယ္။ဥပေဒအထက္မွာ မည္သူမွ် မရွိရဘူး”ဟု သမၼတဦး၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံသားတြင္ ဥပေဒကတမ်ိဳး၊ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားက် ဥပေဒက တမ်ိဳး၊ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားက်ဥပေဒက တမ်ိဳး၊မင္းဆိုးရာဇာက်ဥပေဒ က တမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကိုလည္း မႀကိဳက္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ထို႔ျပင္ တရားစီရင္ရာတြင္ မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မလိုက္၊ ရာထူးဂုဏ္သိမ္အရွိန္အ၀ါ မေရြးဥပေဒ ဥပေဒမ်ိဳးသာ လိုလားေၾကာင္း သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က သတိေပးေျပာၾကားသည္။

မိမိအေနျဖင့္လည္း ေပးအပ္ထားသည့္ အေဆာင္အေယာင္တြင္္္ မေပ်ာ္ေမႊ႕ေၾကာင္း အရာထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လည္း နို္င္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ထားသည့္ အေပၚ မေပ်ာ္ေမြ႔ဖို႔လည္း သမၼတမွ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

#TheFifthWave #ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္အလုပ္ #သတိေပးေမးခြန္းထုတ္ #သမၼတ #ပဥၥမလိႈင္း

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

 The Fifth Wave ရဲ႕ သတင္းေတြကို Myanmar Social Platform တစ္ခုျဖစ္တဲ့ OKPar App မွာလည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ PlayStore မွာ Okpar Social လို႔ရွာျပီး download ဆြဲ အသံုးျပဳလို႔ရပါျပီ။
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.okpar

 iOS ဖုန္းမ်ားအတြက္ App Store မွာ Okpar လို႔ရွာျပီး download ဆြဲ အသံုးျပဳလို႔ရပါျပီ။
https://itunes.apple.com/us/app/okpar/id1448564474?mt=8

 OKPAR Social Network Fb Page တြင္လည္း OkPar အသံုးျပဳနည္မ်ားကို ဖတ္႐ႈေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply