ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ဆယ္လ္ဖီပံုမွတစ္ဆင့္ လူသတ္လက္နက္ကိုေတြ႕ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ

0
160

အြန္ေတရီယုိ ဇန္နဝါရီ ၁၈

ကေနဒါႏုိင္ငံ၌ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ တင္ထားသည့္ ဆယ္လ္ဖီပံုထဲတြင္ လူသတ္လက္နက္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္တြင္ ေခ်ယန္း႐ို႕စ္အန္တြိဳင္းသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဘရစ္တနီဂါဂိုးကုိ သတ္ျဖတ္ခ့ဲေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အသနားခံခဲ့သည္။ ဆက္စ္ကတ္ခ်ီဝန္ရွိ အမႈိက္ပံုတစ္ခုနားတြင္ လည္ပင္းညစ္ၿပီး အသတ္ခံထားရသည့္ ဂါဂုိး၏႐ုပ္အေလာင္းကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ႐ုပ္အေလာင္းနားတြင္ အန္တြိဳင္း၏ ခါးပတ္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အန္တြိဳင္းသည္ ဂါဂိုးကိုသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဂါဂိုးအသတ္မခံရမီ နာရီအနည္းငယ္အလုိတြင္ အန္တြိဳင္းသည္ ဂါဂိုးႏွင့္ ႐ိုက္ထားသည့္ ဆယ္လ္ဖီပံုကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တင္ခဲ့သည္။ ပံုထဲတြင္ ခါးပတ္ပတ္ထားသည့္ အန္တြိဳင္းကိုျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ညတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားေနသည့္ အန္တြိဳင္းသည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ေနအိမ္သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ဂါဂိုးကုိ လည္ပင္း ညႇစ္သတ္ခဲ့မိေၾကာင္း ဝန္ခံခ့ဲသည္ဟု စီဘီစီသတင္းဌာနက တရား႐ုံးမွတ္တမ္းမ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အရက္မူးၿပီးေနာက္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အန္တြိဳင္းက ဝန္ခံခဲ့သည္။ အသနားခံမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အန္တြိဳင္းသည္ ဂါဂိုးေသဆံုးမႈအတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ၎ကုိသတ္ခဲ့မိသည္ကို အမွတ္မရေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္မလႊတ္ဘူး၊ မျဖစ္သင့္ခဲ့ပါဘူးရွင္” ဟု အန္တြိဳင္းက တရား႐ုံး၌ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အန္တြိဳင္းအား ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္မီတြင္ ဂါဂုိး၏အေဒၚျဖစ္သူက မိသားစု၏ခံစားခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“အဲဒီညက ဘရစ္တေနအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားမိတယ္၊ သူ႔အသက္အတြက္ အေတာ္ေလးကို ႐ုန္းကန္ခဲဲ့ရမွာ” ဟု ဂ်နီဖာ ဂါဂိုးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

အြန္ေတရီယုိ ဇန္နဝါရီ ၁၈

ကေနဒါႏုိင္ငံ၌ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ တင္ထားသည့္ ဆယ္လ္ဖီပံုထဲတြင္ လူသတ္လက္နက္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္တြင္ ေခ်ယန္း႐ို႕စ္အန္တြိဳင္းသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဘရစ္တနီဂါဂိုးကုိ သတ္ျဖတ္ခ့ဲေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အသနားခံခဲ့သည္။ ဆက္စ္ကတ္ခ်ီဝန္ရွိ အမႈိက္ပံုတစ္ခုနားတြင္ လည္ပင္းညစ္ၿပီး အသတ္ခံထားရသည့္ ဂါဂုိး၏႐ုပ္အေလာင္းကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ႐ုပ္အေလာင္းနားတြင္ အန္တြိဳင္း၏ ခါးပတ္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အန္တြိဳင္းသည္ ဂါဂိုးကိုသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဂါဂိုးအသတ္မခံရမီ နာရီအနည္းငယ္အလုိတြင္ အန္တြိဳင္းသည္ ဂါဂိုးႏွင့္ ႐ိုက္ထားသည့္ ဆယ္လ္ဖီပံုကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တင္ခဲ့သည္။ ပံုထဲတြင္ ခါးပတ္ပတ္ထားသည့္ အန္တြိဳင္းကိုျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ညတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားေနသည့္ အန္တြိဳင္းသည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ေနအိမ္သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ဂါဂိုးကုိ လည္ပင္း ညႇစ္သတ္ခဲ့မိေၾကာင္း ဝန္ခံခ့ဲသည္ဟု စီဘီစီသတင္းဌာနက တရား႐ုံးမွတ္တမ္းမ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အရက္မူးၿပီးေနာက္ အခ်င္းမ်ားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အန္တြိဳင္းက ဝန္ခံခဲ့သည္။ အသနားခံမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အန္တြိဳင္းသည္ ဂါဂိုးေသဆံုးမႈအတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ၎ကုိသတ္ခဲ့မိသည္ကို အမွတ္မရေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္မလႊတ္ဘူး၊ မျဖစ္သင့္ခဲ့ပါဘူးရွင္” ဟု အန္တြိဳင္းက တရား႐ုံး၌ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အန္တြိဳင္းအား ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္မီတြင္ ဂါဂုိး၏အေဒၚျဖစ္သူက မိသားစု၏ခံစားခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“အဲဒီညက ဘရစ္တေနအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားမိတယ္၊ သူ႔အသက္အတြက္ အေတာ္ေလးကို ႐ုန္းကန္ခဲဲ့ရမွာ” ဟု ဂ်နီဖာ ဂါဂိုးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply