အိႏိၵယေျမာက္ပိုင္း၌ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈျဖင့္ အဓိကသံယယရွိျခင္း ခံရသည့္ ေယာက်္ားေလးတစ္ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းကိုေတြ႕ရွိ

0
182

ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁၈

အိႏိၵယႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟာယာနာျပည္နယ္၌ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး အား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲဲ့မႈတြင္ အဓိကတရားခံ အျဖစ္ သံသယရွိခံရသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာက်္ားေလး တစ္ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မိန္းကေလး၏မိဘမ်ားက ယင္းေယာက်္ားေလးကို သံသယရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွာေဖြမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာက်္ားေလး၏႐ုပ္အေလာင္းတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးက ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနုိင္က်င့္ခံရၿပီးေနာက္ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဒလီ၌ ေဆးေက်ာင္းသူတစ္ဦး အုပ္စုဖဲြ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ခံရမႈကုိ ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေစကာ ျပည္နယ္တစ္ဝန္း ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

မိန္းကေလး၏႐ုပ္အေလာင္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္အတြက္ ေယာက်္ားေလး၏မိဘမ်ားကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ေယာက်္ားေလး ေသဆံုးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမသိရွိရေသးေသာ္လည္း ႐ုပ္အေလာင္းသည္ ပုပ္ပြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပီတီအိုင္ သတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မိန္းကေလး၏႐ုပ္အေလာင္းရွိ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အႏုိင္က်င့္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားပင္ရွိခဲ့သည္။ မိန္းကေလးအား တိုက္ခိုက္မႈတြင္ လူတစ္ဦးထက္မကပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟာယာနာျပည္နယ္ရွိ အျခားေနရာတစ္ခု၌လည္း ဇာတ္နိမ့္ ဒါလစ္ အႏြယ္ဝင္ မိန္းကေလးတစ္ဦး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနုိင္က်င့္ခံရၿပီးေနာက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဟာယာနာျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ မေနာဟာလယ္ခတၱာသည္ တာဝန္ေက်ပြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စြပ္စဲြၿပီး ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁၈

အိႏိၵယႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟာယာနာျပည္နယ္၌ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး အား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခဲဲ့မႈတြင္ အဓိကတရားခံ အျဖစ္ သံသယရွိခံရသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာက်္ားေလး တစ္ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မိန္းကေလး၏မိဘမ်ားက ယင္းေယာက်္ားေလးကို သံသယရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွာေဖြမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာက်္ားေလး၏႐ုပ္အေလာင္းတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးက ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနုိင္က်င့္ခံရၿပီးေနာက္ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဒလီ၌ ေဆးေက်ာင္းသူတစ္ဦး အုပ္စုဖဲြ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏုိင္က်င့္ခံရမႈကုိ ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေစကာ ျပည္နယ္တစ္ဝန္း ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

မိန္းကေလး၏႐ုပ္အေလာင္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္အတြက္ ေယာက်္ားေလး၏မိဘမ်ားကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ေယာက်္ားေလး ေသဆံုးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုမသိရွိရေသးေသာ္လည္း ႐ုပ္အေလာင္းသည္ ပုပ္ပြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပီတီအိုင္ သတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မိန္းကေလး၏႐ုပ္အေလာင္းရွိ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အႏုိင္က်င့္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားပင္ရွိခဲ့သည္။ မိန္းကေလးအား တိုက္ခိုက္မႈတြင္ လူတစ္ဦးထက္မကပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဟာယာနာျပည္နယ္ရွိ အျခားေနရာတစ္ခု၌လည္း ဇာတ္နိမ့္ ဒါလစ္ အႏြယ္ဝင္ မိန္းကေလးတစ္ဦး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနုိင္က်င့္ခံရၿပီးေနာက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဟာယာနာျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ မေနာဟာလယ္ခတၱာသည္ တာဝန္ေက်ပြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း စြပ္စဲြၿပီး ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply