တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေပးရန္ Myanmar -China Business Association ဖြဲ႕စည္း

0
70
ေမ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး
 
လက္ရွိျပည္တြင္း၌ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္
Myanmar -China Business Association ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းဟန္ကေျပာသည္။
 
“အသင္းခ်ဳပ္မွာ Myanmar -China Business Association ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကၤ ံန္လုပ္ငန္းစဥ္မွာလဲ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သြားနိုင္ေရးအတြက္လဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။
 
Myanmar -China Business Association ကို
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံရန္ ၊ ျပည္တြင္း၌ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျပဳေနသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီ မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ နွင့္ အရည္အေသြးမီသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား နယ္စပ္မွတဆင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္နို္င္ရန္ စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းနီွးျမႇဳပ္နွံမည့္ တရုတ္ ကုန္သည္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တရုတ္သံအမတ္ႀကီးေတာင္းဆိုမႈအရ Myanmar China Business Association ကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
 
“အခုအခက္အခဲတခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ပို႔တဲ့ေနရာမွာ တခ်ဳိ႕လဲ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တရုတ္ဘက္ကလာၿပီး သူတို႔ဟာသူတို႔
Association ေတြဖြဲ႕တယ္။ သံရံုးကိုေမးတဲ့ အခါ တခ်ိဳ႕သံရံုးကေတာ့မသိဘူး ။တကယ္ပဲ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ Responsible ျဖစ္လဲ ဘယ္ေလာက္ထိ Ethical ရွိလဲဆိုတာ မသိတဲ့အခါမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္း တရုတ္ေတြဘက္က လာၿပီးရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံတဲ့အခါမွာ တကယ္စနစ္က်တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီး ဒီ Association က ေနာက္ပိုင္းမွာ ပိုအားထည့္ၿပီးေတာ့လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းကေျပာသည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တရုတ္နိုင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး OBOR စီမံကိန္းတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ ေနရာ၌ တည္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။
 
“OBOR လမ္းေၾကာင္းတေလ်ွာက္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ နိုင္ငံၾကား တနိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕ အမ်ဳိးသားဝိေသသ လကၡဏာ ၊ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ နိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္စိုးမႈကို အထူးေလးစားၿပီး နိုင္ငံတိုင္းရဲ႕ စီးပြားေရ၊ ကုန္သြယ္ေရး ၊ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးတက္လာေအာင္ ေငြေၾကး အရင္းအနွီးမ်ား ၊ နည္းပညာမ်ားနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းဟန္ကေျပာသည္။
 
ထို႔ျပင္ ျမန္မာ နွင့္ တရုတ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွတဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဆန္စပါး ၊လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကို ပိုမိုဝယ္ယူေရာင္းခ်နိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။
ေမ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး
 
လက္ရွိျပည္တြင္း၌ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္
Myanmar -China Business Association ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းဟန္ကေျပာသည္။
 
“အသင္းခ်ဳပ္မွာ Myanmar -China Business Association ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကၤ ံန္လုပ္ငန္းစဥ္မွာလဲ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သြားနိုင္ေရးအတြက္လဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။
 
Myanmar -China Business Association ကို
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရွိသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံရန္ ၊ ျပည္တြင္း၌ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈျပဳေနသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီ မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ နွင့္ အရည္အေသြးမီသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား နယ္စပ္မွတဆင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္နို္င္ရန္ စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းနီွးျမႇဳပ္နွံမည့္ တရုတ္ ကုန္သည္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တရုတ္သံအမတ္ႀကီးေတာင္းဆိုမႈအရ Myanmar China Business Association ကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
 
“အခုအခက္အခဲတခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ပို႔တဲ့ေနရာမွာ တခ်ဳိ႕လဲ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တရုတ္ဘက္ကလာၿပီး သူတို႔ဟာသူတို႔
Association ေတြဖြဲ႕တယ္။ သံရံုးကိုေမးတဲ့ အခါ တခ်ိဳ႕သံရံုးကေတာ့မသိဘူး ။တကယ္ပဲ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ Responsible ျဖစ္လဲ ဘယ္ေလာက္ထိ Ethical ရွိလဲဆိုတာ မသိတဲ့အခါမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္း တရုတ္ေတြဘက္က လာၿပီးရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံတဲ့အခါမွာ တကယ္စနစ္က်တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ဆိုၿပီး ဒီ Association က ေနာက္ပိုင္းမွာ ပိုအားထည့္ၿပီးေတာ့လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းကေျပာသည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တရုတ္နိုင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိေသာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး OBOR စီမံကိန္းတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ ေနရာ၌ တည္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။
 
“OBOR လမ္းေၾကာင္းတေလ်ွာက္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ နိုင္ငံၾကား တနိုင္ငံခ်င္းစီရဲ႕ အမ်ဳိးသားဝိေသသ လကၡဏာ ၊ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ နိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္စိုးမႈကို အထူးေလးစားၿပီး နိုင္ငံတိုင္းရဲ႕ စီးပြားေရ၊ ကုန္သြယ္ေရး ၊ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးတက္လာေအာင္ ေငြေၾကး အရင္းအနွီးမ်ား ၊ နည္းပညာမ်ားနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းဟန္ကေျပာသည္။
 
ထို႔ျပင္ ျမန္မာ နွင့္ တရုတ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွတဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဆန္စပါး ၊လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကို ပိုမိုဝယ္ယူေရာင္းခ်နိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

Leave a Reply