ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြ၌ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား အလံတစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

0
157

ဆုိးလ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔သည္ လာမည့္လတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ကိုရီးယားအလံတစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏ်ဴလက္နက္ စီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေျခရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာက သတိေပးမႈရွိေန ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို စိတ္ရွင္းရွင္းႏွင့္ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ေျပာဆုိခံသည္။ ရသည့္ အခြင့္အေရးကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကန္ကၽြန္-ဝွာက ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆက္ဆံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေၾကာင္းကို ၎တို႔သည္ အျခားလူမ်ားထက္ ပိုသိမည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အေလးအနက္ မေဆြးေႏြးခြင့္မရရွိေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ အခြင့္အခါေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကန္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ကိုမူ လက္လႊတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား သက္ေရာက္မႈရွိလာၿပီးေနာက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္သို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားအကူအညီမ်ား ပိုမိုေပးပို႔ႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ယခုေဆြးေႏြးမႈသာ ေအာင္ျမင္မည္ဆုိပါက ပန္းဖြားအဖဲြ႕ဝင္ ၂၃၀ ဦး၊ သံစံုတီးဝိုင္းအဖဲြ႕ဝင္ ၁၄၀ ဦးႏွင့္ တုိက္ကြန္ဒိုကစားသမား ၃၀ ဦးပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ကို ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြသို႔ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္သည္။

၎တို႔ကိုေစလႊတ္မည္ဆိုပါက ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္လမ္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ပြင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးေရခဲျပင္ ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကစားသမားမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးတဲြ႕အဖဲြ႕ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ကစားသမားမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးတဲြယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ၌ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်မ္းၿမိဳ႕တြင္ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ရမည့္ ေန႔ရက္ကို ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုရရွိသည့္ သေဘာတူညီမႈကို ႏုိင္ငံတကာအုိလံပစ္ေကာ္မတီ( အုိင္အိုစီ) က အတည္ျပဳေပးရန္ က်န္ရွိေသးသည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားက မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ေငြေၾကးျပန္ပို႔ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားသည့္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ကုလ၏ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမာက္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား ဧည့္ခံႀကိဳဆုိေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေရခဲျပင္ေဟာ္ကီကစားသမားမ်ားႏွင့္ လက္တဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရရွိႏိုင္ေျခနည္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားေဟာ္ကီ နည္းျပ မ်ားႏွင့္ ေရွး႐ိုးစဲြအယူအဆကိုင္စဲြထားသည့္ သတင္းစာမ်ားကေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဆုိးလ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔သည္ လာမည့္လတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ကိုရီးယားအလံတစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏ်ဴလက္နက္ စီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေျခရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာက သတိေပးမႈရွိေန ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို စိတ္ရွင္းရွင္းႏွင့္ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားက ေျပာဆုိခံသည္။ ရသည့္ အခြင့္အေရးကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကန္ကၽြန္-ဝွာက ဘီဘီစီသတင္းဌာနသို႔ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆက္ဆံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေၾကာင္းကို ၎တို႔သည္ အျခားလူမ်ားထက္ ပိုသိမည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အေလးအနက္ မေဆြးေႏြးခြင့္မရရွိေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ အခြင့္အခါေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကန္ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးရည္မွန္းခ်က္ ကိုမူ လက္လႊတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား သက္ေရာက္မႈရွိလာၿပီးေနာက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္သို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားအကူအညီမ်ား ပိုမိုေပးပို႔ႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ယခုေဆြးေႏြးမႈသာ ေအာင္ျမင္မည္ဆုိပါက ပန္းဖြားအဖဲြ႕ဝင္ ၂၃၀ ဦး၊ သံစံုတီးဝိုင္းအဖဲြ႕ဝင္ ၁၄၀ ဦးႏွင့္ တုိက္ကြန္ဒိုကစားသမား ၃၀ ဦးပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ကို ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပဲြသို႔ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္သည္။

၎တို႔ကိုေစလႊတ္မည္ဆိုပါက ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္လမ္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ပြင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးေရခဲျပင္ ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကစားသမားမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးတဲြ႕အဖဲြ႕ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ကစားသမားမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးတဲြယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ၌ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပံဳခ်မ္းၿမိဳ႕တြင္ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အားကစားၿပိဳင္ပဲြဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ရမည့္ ေန႔ရက္ကို ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုရရွိသည့္ သေဘာတူညီမႈကို ႏုိင္ငံတကာအုိလံပစ္ေကာ္မတီ( အုိင္အိုစီ) က အတည္ျပဳေပးရန္ က်န္ရွိေသးသည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားက မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ေငြေၾကးျပန္ပို႔ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားသည့္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ကုလ၏ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမာက္ကိုရီးယားကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕အား ဧည့္ခံႀကိဳဆုိေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေရခဲျပင္ေဟာ္ကီကစားသမားမ်ားႏွင့္ လက္တဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရရွိႏိုင္ေျခနည္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားေဟာ္ကီ နည္းျပ မ်ားႏွင့္ ေရွး႐ိုးစဲြအယူအဆကိုင္စဲြထားသည့္ သတင္းစာမ်ားကေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply