ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္ေတာင္ၿပိဳက် မႈ ရွာေဖြမႈရပ္ဆိုင္း၊ ေသဆံုးသူ (၃) ဦးရွိလာ

0
120

ေမ ၂၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ ဂ်ပန္လ်ိဳတြင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ေနသည့္ ေနရာ၌ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္က ေက်ာက္ေတာင္ၿပိဳက်ခဲ့မႈအား ညပိုင္းအခ်ိန္က ရွာေဖြမႈရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၃) ဦးအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေက်ာက္ထုခတ္လုပ္ေရးတြင္ ေထာ္လာဂ်ီျဖင့္ ေက်ာက္တင္ေနစဥ္ တုန္ခါမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာင္ေပၚမွ ေက်ာက္အအလႊာ ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္ကာ ေတာင္ေအာက္ရွိ ေက်ာက္ထုပ္ေရးမွ အလုပ္သမားမ်ား ပိမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

အဆိုပါ ေက်ာက္ေတာင္ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ တင္ထြန္း (ခ) ေက်ာက္ဒိုးႏွင့္ ဦးဂ်စ္ကားတို႔႔ (၂) ဦးမွာ ေနရာတြင္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ကိုကိုေမာင္ႏွင့္ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္းတို႔ႏွစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းဒဏ္စြာရရွိခဲ့သျဖင့္ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည္ ။

ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအနက္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ေက်ာက္တံုးပိမိခဲ့ငည့္ ကိုကိုေမာင္ မွာ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံု၌ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေမ ၂၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ ဂ်ပန္လ်ိဳတြင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ေနသည့္ ေနရာ၌ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္က ေက်ာက္ေတာင္ၿပိဳက်ခဲ့မႈအား ညပိုင္းအခ်ိန္က ရွာေဖြမႈရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၃) ဦးအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေက်ာက္ထုခတ္လုပ္ေရးတြင္ ေထာ္လာဂ်ီျဖင့္ ေက်ာက္တင္ေနစဥ္ တုန္ခါမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာင္ေပၚမွ ေက်ာက္အအလႊာ ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္ကာ ေတာင္ေအာက္ရွိ ေက်ာက္ထုပ္ေရးမွ အလုပ္သမားမ်ား ပိမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

အဆိုပါ ေက်ာက္ေတာင္ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ တင္ထြန္း (ခ) ေက်ာက္ဒိုးႏွင့္ ဦးဂ်စ္ကားတို႔႔ (၂) ဦးမွာ ေနရာတြင္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ကိုကိုေမာင္ႏွင့္ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္းတို႔ႏွစ္ဦးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းဒဏ္စြာရရွိခဲ့သျဖင့္ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးသို႔ တင္ပို႔ခဲ့သည္ ။

ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအနက္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ေက်ာက္တံုးပိမိခဲ့ငည့္ ကိုကိုေမာင္ မွာ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံု၌ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply