က်ပ္ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိသည္႔ တရားမ၀င္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

0
190

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ၂၀၁၈

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ပတ္အတြင္း က်ပ္ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိသည္႔ တရားမ၀င္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)က သိရွိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ အခုဖမ္းဆီးမိတဲ႔ ဆုိင္ ၁ ဆုိင္ကဆုိ ၁၈ သိန္းေလာက္ဖုိး ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိင္ရွင္ကေျပာေတာ႔ က်န္တဲ႔ ၈ ဆုိင္နဲ႔ဆုိ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ ဖုိးေလာက္ေတာ့ ရွိမယ္ထင္တယ္။ လက္လီဆုိင္ေတြစစ္ေဆးေတာ့ ပ်ဥ္းမနားရဲ႕ လက္ကားေရာင္းတဲ႔ဆုိင္ကုိလဲ သိရၿပီး သိမ္းဆည္း ရမိပါတယ္”ဟု FDA မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ထြန္းလင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

ၿမဳိ႕မေစ်း၊ သေျပကုန္းေစ်း၊ ပ်ဥ္းမနားေစ်းႏွင္႔ ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႕မ်ားရွိ အလွကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားအား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔ၾကၿပီး တရားမ၀င္ (သုံးစြဲရန္ မသင္႔သည္႔ အလွကုန္မ်ား) ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ ဆုိင္ရွင္မ်ားအား ခံ၀န္ကတိလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းႏွင့္ ပစၥည္း သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း FDA မွ သိရွိရသည္။

“ေဆး၀ါးတစ္မ်ဳိးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆး၀ါးမွတ္ပုံတင္အမွတ္လဲ မပါဘူး။ ေဘာ္ဒါလုိင္းက ေန၀င္ထားတာပါ။ ေဆး၀ါးအေနနဲ႔ပဲေရာင္းခ် ပုိင္ခြင္႔ ရွိတာပါ။ ဒါကုိ အလွကုန္ပစၥည္းတစ္ခုနဲ႔ ပူးတြဲၿပီးေတာ႔ ေရာင္းခ်ေနတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။ အလွကုန္ပစၥည္းမွာလည္း မာက်ဴရီဓါတ္ေပါင္းေတြ ပါ၀င္ေန ပါတယ္။ ဒီေဆး၀ါးကလည္း အေရျပားေရာဂါျဖစ္လုိ႔သုံးမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ ႏွစ္ပတ္ထက္ပုိမလိမ္းရပါဘူး။ သူမွာဆိုးက်ဳိးေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဖမ္းဆီးသိမ္းခဲ႔တဲ႔ ကုန္ပစၥည္းထဲမွာဆုိလဲ သူကအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတာပါ”ဟု ေဒါက္တာထြန္းလင္းေအာင္ ကေျပာသည္။

သုံးစြဲရန္ မသင္႔သည္႔ ပစၥည္း ၂၃ မ်ဳိးဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ၿပီး ၂၁ မ်ဳိးသည္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ၂ မ်ဳိးသည္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း FDA မွ သိရသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရးဌာန FDA သည္ ၿမဳိ႕မေစ်း၌ ၇ ဆုိင္ကို စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ၄ ဆုိင္၌ ေတြ႔ရွိရမိေၾကာင္း၊ သေျပကုန္းေစ်း၌ ၃ ဆုိင္စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ၂ ဆုိင္၌ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ ပ်ဥ္းမနားေစ်း၌ ၉ ဆိုင္ စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ၁ ဆုိင္၌ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ အင္ၾကင္းေစ်းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးမႈတြင္ ၁ ဆုိင္၌ ေတြ႔ရိွရမိခဲ႔ေၾကာင္း FDA ကေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ၂၀၁၈

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ပတ္အတြင္း က်ပ္ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိသည္႔ တရားမ၀င္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင္႔ ေဆး၀ါးကြက္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)က သိရွိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ အခုဖမ္းဆီးမိတဲ႔ ဆုိင္ ၁ ဆုိင္ကဆုိ ၁၈ သိန္းေလာက္ဖုိး ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိင္ရွင္ကေျပာေတာ႔ က်န္တဲ႔ ၈ ဆုိင္နဲ႔ဆုိ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္ ဖုိးေလာက္ေတာ့ ရွိမယ္ထင္တယ္။ လက္လီဆုိင္ေတြစစ္ေဆးေတာ့ ပ်ဥ္းမနားရဲ႕ လက္ကားေရာင္းတဲ႔ဆုိင္ကုိလဲ သိရၿပီး သိမ္းဆည္း ရမိပါတယ္”ဟု FDA မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ထြန္းလင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

ၿမဳိ႕မေစ်း၊ သေျပကုန္းေစ်း၊ ပ်ဥ္းမနားေစ်းႏွင္႔ ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႕မ်ားရွိ အလွကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားအား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔ၾကၿပီး တရားမ၀င္ (သုံးစြဲရန္ မသင္႔သည္႔ အလွကုန္မ်ား) ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ ဆုိင္ရွင္မ်ားအား ခံ၀န္ကတိလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းႏွင့္ ပစၥည္း သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း FDA မွ သိရွိရသည္။

“ေဆး၀ါးတစ္မ်ဳိးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆး၀ါးမွတ္ပုံတင္အမွတ္လဲ မပါဘူး။ ေဘာ္ဒါလုိင္းက ေန၀င္ထားတာပါ။ ေဆး၀ါးအေနနဲ႔ပဲေရာင္းခ် ပုိင္ခြင္႔ ရွိတာပါ။ ဒါကုိ အလွကုန္ပစၥည္းတစ္ခုနဲ႔ ပူးတြဲၿပီးေတာ႔ ေရာင္းခ်ေနတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။ အလွကုန္ပစၥည္းမွာလည္း မာက်ဴရီဓါတ္ေပါင္းေတြ ပါ၀င္ေန ပါတယ္။ ဒီေဆး၀ါးကလည္း အေရျပားေရာဂါျဖစ္လုိ႔သုံးမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ ႏွစ္ပတ္ထက္ပုိမလိမ္းရပါဘူး။ သူမွာဆိုးက်ဳိးေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဖမ္းဆီးသိမ္းခဲ႔တဲ႔ ကုန္ပစၥည္းထဲမွာဆုိလဲ သူကအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတာပါ”ဟု ေဒါက္တာထြန္းလင္းေအာင္ ကေျပာသည္။

သုံးစြဲရန္ မသင္႔သည္႔ ပစၥည္း ၂၃ မ်ဳိးဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ၿပီး ၂၁ မ်ဳိးသည္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ၂ မ်ဳိးသည္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း FDA မွ သိရသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရးဌာန FDA သည္ ၿမဳိ႕မေစ်း၌ ၇ ဆုိင္ကို စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ၄ ဆုိင္၌ ေတြ႔ရွိရမိေၾကာင္း၊ သေျပကုန္းေစ်း၌ ၃ ဆုိင္စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ၂ ဆုိင္၌ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ ပ်ဥ္းမနားေစ်း၌ ၉ ဆိုင္ စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ၁ ဆုိင္၌ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ အင္ၾကင္းေစ်းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးမႈတြင္ ၁ ဆုိင္၌ ေတြ႔ရိွရမိခဲ႔ေၾကာင္း FDA ကေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply