တ႐ုတ္လုပ္ငန္းအမ်ားစု ျမန္မာဘက္ေျပာင္းေ႐ႊ႔လာရန္ ရွိသည့္အတြက္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ား ခိုင္မာေအာင္ ထူေထာင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အတြင္းဝန္ အႀကံျပဳ

0
293

ေမ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

တရုတ္နိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ျမန္မာဘက္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းလာဖို႔ရွိေနသည့္ အတြက္ နို္င္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားအားခိုင္မာေအာင္ ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က အၾကံျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“တရုတ္နို္င္ငံရဲ႕ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားျမန္မာနိုင္ငံဘက္ကိုေရႊ႕လာဖို႔ရွီပါတယ္ရွိလာတဲ့ အပိုင္းမွာ တခ်ိဳ႕႔ကလည္းရာႏႈန္းျပည့္၀င္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားသလို တခ်ိဳ႔ကလည္းနို္င္ငံသားေတြနဲ႔ ဖက္စပ္ၿပီး လုပ္ရဖို႔ စဥ္းစားတာလည္းရွိပါတယ္။သူတို႔ဖက္ကေတာ့ လုပ္ရအခြင့္အလမ္းပိုသာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားစုကလည္း ဖက္စပ္ျပၿပီး လုပ္ၾကဖို႔ စဥ္းစားျပင္ဆင္ၾကတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ နို္င္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ထူေထာင္ထားဖို႔လိုတယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္နိုင္ဦးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏တတိယတစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေအာင္နိုင္ဦး မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တရုတ္အေမရိကန္စီးပြားေရးစစ္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ တရုတ္နိုင္ငံမွာရွိသည့္ စက္ရံုမ်ားသည္ အျပင္သို႔ ထြက္ၾကည့္ရာ အဓိက စိတ္၀င္စားသည့္ နိုင္ငံတြင္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာနို္င္ငံပါ၀င္လာေၾကာင္း ဦးေအာင္နို္င္ဦးကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ပါ၀င္ေနသည့္ အတြက္ တရုတ္နို္င္ငံမွ ေရႊ႕လာမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာနို္င္ငံသို႔ေရာက္ရွိေစရန္ MICC ဥကၠဌ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ တရုတ္နို္င္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈပမာဏ ၂၀ ဒသမ ၅၄ ဘီလီယံခြင့္ျပဳေပးထားရာမွ ၎ သည္ နံပါတ္ ၂ အဆင့္တြင္ ရပ္တည္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္နို္င္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္က႑၊ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ကုန္ပစၥည္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္နို္င္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ ယခင္က တရုတ္နို္င္ငံမွရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ စတင္၍ စကၤာပူနို္င္ငံမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ၀င္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတြင္ စကၤာပူမွ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ေရာက္ရွိေနၿပီိး တရုတ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ ၂ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စကၤာပူနို္င္ငံမွ နံပါတ္ ၁ ေနရသို႔ေရာက္ရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာနို္င္ငံသို႔လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည့္ အခ်ိဳ႕နို္င္ငံမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ တိုက္ရိုက္မလာပဲ စကၤာပူနို္င္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ ကုမၸဏီမ်ားေထာင္ၿပီးမွသာ လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္နိုင္ဦး ကေျပာသည္။

ေမ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

တရုတ္နိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ျမန္မာဘက္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းလာဖို႔ရွိေနသည့္ အတြက္ နို္င္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားအားခိုင္မာေအာင္ ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က အၾကံျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“တရုတ္နို္င္ငံရဲ႕ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားျမန္မာနိုင္ငံဘက္ကိုေရႊ႕လာဖို႔ရွီပါတယ္ရွိလာတဲ့ အပိုင္းမွာ တခ်ိဳ႕႔ကလည္းရာႏႈန္းျပည့္၀င္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားသလို တခ်ိဳ႔ကလည္းနို္င္ငံသားေတြနဲ႔ ဖက္စပ္ၿပီး လုပ္ရဖို႔ စဥ္းစားတာလည္းရွိပါတယ္။သူတို႔ဖက္ကေတာ့ လုပ္ရအခြင့္အလမ္းပိုသာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားစုကလည္း ဖက္စပ္ျပၿပီး လုပ္ၾကဖို႔ စဥ္းစားျပင္ဆင္ၾကတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ နို္င္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ထူေထာင္ထားဖို႔လိုတယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္နိုင္ဦးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏တတိယတစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေအာင္နိုင္ဦး မွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တရုတ္အေမရိကန္စီးပြားေရးစစ္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ တရုတ္နိုင္ငံမွာရွိသည့္ စက္ရံုမ်ားသည္ အျပင္သို႔ ထြက္ၾကည့္ရာ အဓိက စိတ္၀င္စားသည့္ နိုင္ငံတြင္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာနို္င္ငံပါ၀င္လာေၾကာင္း ဦးေအာင္နို္င္ဦးကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ပါ၀င္ေနသည့္ အတြက္ တရုတ္နို္င္ငံမွ ေရႊ႕လာမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာနို္င္ငံသို႔ေရာက္ရွိေစရန္ MICC ဥကၠဌ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ တရုတ္နို္င္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈပမာဏ ၂၀ ဒသမ ၅၄ ဘီလီယံခြင့္ျပဳေပးထားရာမွ ၎ သည္ နံပါတ္ ၂ အဆင့္တြင္ ရပ္တည္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္နို္င္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္နွံမႈမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္က႑၊ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ကုန္ပစၥည္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္နို္င္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ ယခင္က တရုတ္နို္င္ငံမွရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ စတင္၍ စကၤာပူနို္င္ငံမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ၀င္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတြင္ စကၤာပူမွ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ေရာက္ရွိေနၿပီိး တရုတ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ နံပါတ္ ၂ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စကၤာပူနို္င္ငံမွ နံပါတ္ ၁ ေနရသို႔ေရာက္ရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာနို္င္ငံသို႔လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည့္ အခ်ိဳ႕နို္င္ငံမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ တိုက္ရိုက္မလာပဲ စကၤာပူနို္င္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ ကုမၸဏီမ်ားေထာင္ၿပီးမွသာ လာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္နိုင္ဦး ကေျပာသည္။

Leave a Reply