ဖမ္းဆီးခံ Channel Mandalay သတင္းေထာက္ အပါအဝင္ ရြာသား(၃)ဦးအား ပုဒ္မ(၃)ခုျဖင့္ ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ယူ

0
120

ဖမ္းဆီးခံ Channel Mandalay သတင္းေထာက္ နႏၵ(တစ္ကိုယ္ေတာ္) အပါအဝင္ ရြာသား(၃)ဦးအား ပုဒ္မ ၁၁၄(တာဝန္ဝတၱရား ေႏွာင့္ယွက္မႈ)၊ ၃၃၃(တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းအား အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ) ႏွင့္ ၄၃၅(မီး႐ိႈ႕မႈ)တို႔ျဖင့္ ယေန႔ ေမလ(၂၉) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ယူခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ပုဒ္မအတြက္ ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔ကို ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

ဖမ္းဆီးခံ Channel Mandalay သတင္းေထာက္ နႏၵ(တစ္ကိုယ္ေတာ္) အပါအဝင္ ရြာသား(၃)ဦးအား ပုဒ္မ ၁၁၄(တာဝန္ဝတၱရား ေႏွာင့္ယွက္မႈ)၊ ၃၃၃(တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းအား အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ) ႏွင့္ ၄၃၅(မီး႐ိႈ႕မႈ)တို႔ျဖင့္ ယေန႔ ေမလ(၂၉) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ယူခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ပုဒ္မအတြက္ ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔ကို ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

Leave a Reply