အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားသူေတြ သေျပခက္နဲ႔ ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ႕မွာ ေစာင့္ႀကိဳ

0
124

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ တိုင္းသံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔ကို အစီအစဥ္အတိုင္း လာမယ္ဆိုတ့ဲ သတင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္႐ွားသူေတြဟာ သေျပခက္နဲ႔ လာၿပီး ဝန္းရံဖို႔ ေစာင့္ႀကိဳေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳမႈကြန္ယက္ ဗဟိုဦးေဆာင္ဆရာေတာ္လည္း ဦးဝီရသူ လာေရာက္မည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေထရ္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားရဲ႕ ဆံုးမၾသဝါဒကို ခံယူဖို႔ အစီအစဥ္အတိုင္းဆိုရင္ ဒီေန႔ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွာ အခမ္းအနားစတင္မွာပါ။

ဒီေန႔လယ္၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္ထိေတာ့ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ ဟာ ေရာက္မလာေသးဘူးလို႔ တိုင္းမဟန ေရွ႕မွာ သတင္းယူေနတ့ဲ The Fifth Wave သတင္းေထာက္ က ေျပာပါတယ္။

ဓာတ္ပံု- ကိုလူသစ္/ ေဝယံ

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ တိုင္းသံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔ကို အစီအစဥ္အတိုင္း လာမယ္ဆိုတ့ဲ သတင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္႐ွားသူေတြဟာ သေျပခက္နဲ႔ လာၿပီး ဝန္းရံဖို႔ ေစာင့္ႀကိဳေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳမႈကြန္ယက္ ဗဟိုဦးေဆာင္ဆရာေတာ္လည္း ဦးဝီရသူ လာေရာက္မည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေထရ္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားရဲ႕ ဆံုးမၾသဝါဒကို ခံယူဖို႔ အစီအစဥ္အတိုင္းဆိုရင္ ဒီေန႔ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွာ အခမ္းအနားစတင္မွာပါ။

ဒီေန႔လယ္၁ နာရီ ၅၀ မိနစ္ထိေတာ့ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ ဟာ ေရာက္မလာေသးဘူးလို႔ တိုင္းမဟန ေရွ႕မွာ သတင္းယူေနတ့ဲ The Fifth Wave သတင္းေထာက္ က ေျပာပါတယ္။

ဓာတ္ပံု- ကိုလူသစ္/ ေဝယံ

Leave a Reply