ေရမေဆးေက်ာက္ ရွာေဖြသူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္

0
167


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေက်ာ္စိမ္းေမွာ္မ်ားတြင္ ရွိသည့္ ေရမေဆးရွာေဖြသူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ဗဟို) ဒုဥကၠ႒ (၄) ဦးျမင့္ဟန္က ေျပာသည္။

“ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြတဲ့သူ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္မ်ားလာတယ္ ။ သူတို႔ကို မရွာနဲ႔မေျပာဘူး ။ ခုဟာက ကုမၼဏီလုပ္ကြက္ထဲထိ လာၿပီး တူးေနတဲ့ သူေတြရွိတယ္ ။ တူးေဖာ္မႈကို ပံုစံေျပာင္းရမယ္ ။ ကုမၼဏီေတြ ကလည္း နိုင္ငံေတာ္ကိုအခြန္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ေနရတာျဖစ္တယ္ ။ ခုဟာက သူမ်ားဟာ ကိုယ့္ဟာလုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြက မ်ားေနတယ္´´ ဟု ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ဗဟို) ဒုဥကၠ႒ (၄) ဦးျမင့္ဟန္က ေျပာသည္။

ဖားကန္႔တြင္ ေရမေဆးရွာေဖြသူ ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေရမေဆး ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ကုမၼဏီလုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ရက္က သတင္းစာမွာ ေရမေဆးသမားေတြကို သီးသန္႔ ရွာေဖြဖို႔ လုပ္ကြက္ေပးမယ္လို႔ဖတ္လိုက္ရတယ္ ။ ေရမေဆးသမားေတြကို ရွာေဖြခြင့္ပိတ္လိုက္တာ ေျဖရွင္းနည္းမဟုတ္ဘူး ။ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့ ´´ ဟု ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈

ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေက်ာ္စိမ္းေမွာ္မ်ားတြင္ ရွိသည့္ ေရမေဆးရွာေဖြသူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ဗဟို) ဒုဥကၠ႒ (၄) ဦးျမင့္ဟန္က ေျပာသည္။

“ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြတဲ့သူ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္မ်ားလာတယ္ ။ သူတို႔ကို မရွာနဲ႔မေျပာဘူး ။ ခုဟာက ကုမၼဏီလုပ္ကြက္ထဲထိ လာၿပီး တူးေနတဲ့ သူေတြရွိတယ္ ။ တူးေဖာ္မႈကို ပံုစံေျပာင္းရမယ္ ။ ကုမၼဏီေတြ ကလည္း နိုင္ငံေတာ္ကိုအခြန္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ေနရတာျဖစ္တယ္ ။ ခုဟာက သူမ်ားဟာ ကိုယ့္ဟာလုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြက မ်ားေနတယ္´´ ဟု ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ဗဟို) ဒုဥကၠ႒ (၄) ဦးျမင့္ဟန္က ေျပာသည္။

ဖားကန္႔တြင္ ေရမေဆးရွာေဖြသူ ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေရမေဆး ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ကုမၼဏီလုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ရက္က သတင္းစာမွာ ေရမေဆးသမားေတြကို သီးသန္႔ ရွာေဖြဖို႔ လုပ္ကြက္ေပးမယ္လို႔ဖတ္လိုက္ရတယ္ ။ ေရမေဆးသမားေတြကို ရွာေဖြခြင့္ပိတ္လိုက္တာ ေျဖရွင္းနည္းမဟုတ္ဘူး ။ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့ ´´ ဟု ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply