ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏိုင္သည့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ အျငင္းပြားမႈ NLD ကိုယ္စားလွယ္ကို အႏိုင္ေပး

0
194

ေမ ၃၀
ေက်ာ္သူျမင့္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိးေအာင္အား မဲဆြယ္ကာလ အတြင္း ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္၍ NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ကို အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း ေခ်းေငြလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအေျခခံမဲဆြယ္ ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ အသံုးစရိတ္တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကာ္မရွင္ထံ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေ႐ြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ပုဒ္မ-၆၆ အရတိုင္ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“သူ႔အစိုးရ၊ သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ သူ႔ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္တာ။ ဒီအခ်ိန္မွာ အတိုက္အခံပါတီဘက္က မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္ေလာက္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိမေနေစခ်င္တာ ေပၚလြင္တယ္။ ၂၀၂၀ အတြက္ရင္ေလးဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတစ္ခုမွာေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေျခခ် ခြင့္မေပးဘူး”ဟု ဦးေနမ်ိဳးေအာင္က ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

ဦးေနမ်ိဳးေအာင္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီက ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒က ဒါ ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေခ်းေငြလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအခ်က္အား ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခံရ ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိကကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ကာလ ရက္ေပါင္း(၆၀) အတြင္းမွာ ေရွာင္က်ဥ္ရမယ္ဆို တာ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ မတိုင္ခင္မွာ လုပ္တဲ့ကိစၥေတြက မဆိုင္ဘူးလို႔ နားလည္လို႔ရတယ္။ မဲဆြယ္ ကာလမတိုင္ခင္မွာေတာ့ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳးစားစည္း႐ံုးမွာပဲ။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဒါ ကို အႀကံဳးဝင္ပါတယ္ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ဦးေနမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားထံ တင္ျပထားၿပီး လမ္းညႊန္မႈအား ခံယူရန္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဦးေနမ်ိဳးေအာင္အား ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီကာလက ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ မႈေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဥပေဒပုဒ္မ-၅၈(က) ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခံ ထားရသည္။

ေမ ၃၀
ေက်ာ္သူျမင့္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိးေအာင္အား မဲဆြယ္ကာလ အတြင္း ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္၍ NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ကို အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း ေခ်းေငြလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ဘာသာေရးအေျခခံမဲဆြယ္ ျခင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ အသံုးစရိတ္တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကာ္မရွင္ထံ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေ႐ြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ပုဒ္မ-၆၆ အရတိုင္ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“သူ႔အစိုးရ၊ သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ သူ႔ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္တာ။ ဒီအခ်ိန္မွာ အတိုက္အခံပါတီဘက္က မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္ေလာက္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိမေနေစခ်င္တာ ေပၚလြင္တယ္။ ၂၀၂၀ အတြက္ရင္ေလးဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတစ္ခုမွာေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေျခခ် ခြင့္မေပးဘူး”ဟု ဦးေနမ်ိဳးေအာင္က ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

ဦးေနမ်ိဳးေအာင္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီက ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒က ဒါ ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေခ်းေငြလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအခ်က္အား ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခံရ ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိကကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ကာလ ရက္ေပါင္း(၆၀) အတြင္းမွာ ေရွာင္က်ဥ္ရမယ္ဆို တာ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ မတိုင္ခင္မွာ လုပ္တဲ့ကိစၥေတြက မဆိုင္ဘူးလို႔ နားလည္လို႔ရတယ္။ မဲဆြယ္ ကာလမတိုင္ခင္မွာေတာ့ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳးစားစည္း႐ံုးမွာပဲ။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ဒါ ကို အႀကံဳးဝင္ပါတယ္ တရားမဲ့ ျပဳက်င့္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ဦးေနမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပါတီအႀကီးအကဲမ်ားထံ တင္ျပထားၿပီး လမ္းညႊန္မႈအား ခံယူရန္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဦးေနမ်ိဳးေအာင္အား ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီကာလက ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ မႈေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဥပေဒပုဒ္မ-၅၈(က) ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခံ ထားရသည္။

Leave a Reply