ပဲခူးကလပ္အား အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား တပ္ဆင္

0
122

ေမ ၃၀
ပဥၥမလိႈင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၃၀ ခုေျမာက္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား အား ပဲခူးကလပ္တြင္ ယေန႔မနက္ပိုင္း က တပ္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပဲခူးကလပ္ အေဆာက္အအံုတြင္ သမိုင္းေၾကာင္း မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ ကုိလိုနီေခတ္ဦးမွစ၍ ယင္းအေဆာက္အအံုတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္္ေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္၊ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ ေနာက္ပိုင္း ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကို ေရာက္သည့္အခ်ိန္အထိ သမိုင္းေၾကာင္း မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါသမိုင္းမ်ားက ေနာင္မ်ဳိးဆက္အား ပဲခူးကလပ္ အေဆာက္အအံုမွတစ္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထင္ကရ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား တပ္ထားျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ားက သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို အမွတ္ရေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (YHT)၏ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားမ်ား တပ္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးကလပ္ကို ၁၈၇၁ ခုႏွစ္တြင္ မူလက ၿဗိတိသ်ွစစ္တပ္ တပ္စြဲသည့္ ကန္တိုမင္ဧရိယာအတြင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၁၈၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ယခုတည္႐ွိရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ကလပ္ အေဆာက္အအုံကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသ်ွ အိမ္ေ႐ွ႕စံ ေဝလမင္းသား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ ဧည့္ခံရန္ Prince of Wales ခန္းမေဆာင္ကို ထပ္မံထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဲခူးကလပ္သည္ နာမည္ေက်ာ္ ပဲခူးကလပ္ေကာ့ေတး အစျပဳခဲ့ရာလည္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေကာ့ေတးသည္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အေဖ်ာ္ယမာကာ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး Ruyard Kipling သည္ ပဲခူးကလပ္တြင္ တစ္ညေန လာေရာက္ အပန္းေျဖခဲ့ၿပီး သူ၏ နာမည္ေက်ာ္ ”Mandalay” ကဗ်ာကို ကလပ္တြင္ ၾကားခဲ့ရသည္မ်ားအား အေျခခံ၍ ေရးစပ္ခဲ့သည့္ အမွတ္တရမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ကူညီမႈ တို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ေသာ အျပာေရာင္ ကမၺည္းျပားမ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏သမိုင္းကို အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ ထင္သာျမင္သာ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမ ၃၀ 
ပဥၥမလိႈင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၃၀ ခုေျမာက္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား အား ပဲခူးကလပ္တြင္ ယေန႔မနက္ပိုင္း က တပ္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပဲခူးကလပ္ အေဆာက္အအံုတြင္ သမိုင္းေၾကာင္း မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ ကုိလိုနီေခတ္ဦးမွစ၍ ယင္းအေဆာက္အအံုတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္္ေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္၊ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ ေနာက္ပိုင္း ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကို ေရာက္သည့္အခ်ိန္အထိ သမိုင္းေၾကာင္း မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါသမိုင္းမ်ားက ေနာင္မ်ဳိးဆက္အား ပဲခူးကလပ္ အေဆာက္အအံုမွတစ္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထင္ကရ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား တပ္ထားျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ားက သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို အမွတ္ရေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (YHT)၏ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားမ်ား တပ္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးကလပ္ကို ၁၈၇၁ ခုႏွစ္တြင္ မူလက ၿဗိတိသ်ွစစ္တပ္ တပ္စြဲသည့္ ကန္တိုမင္ဧရိယာအတြင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၁၈၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ယခုတည္႐ွိရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ကလပ္ အေဆာက္အအုံကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသ်ွ အိမ္ေ႐ွ႕စံ ေဝလမင္းသား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ ဧည့္ခံရန္ Prince of Wales ခန္းမေဆာင္ကို ထပ္မံထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဲခူးကလပ္သည္ နာမည္ေက်ာ္ ပဲခူးကလပ္ေကာ့ေတး အစျပဳခဲ့ရာလည္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေကာ့ေတးသည္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အေဖ်ာ္ယမာကာ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး Ruyard Kipling သည္ ပဲခူးကလပ္တြင္ တစ္ညေန လာေရာက္ အပန္းေျဖခဲ့ၿပီး သူ၏ နာမည္ေက်ာ္ ”Mandalay” ကဗ်ာကို ကလပ္တြင္ ၾကားခဲ့ရသည္မ်ားအား အေျခခံ၍ ေရးစပ္ခဲ့သည့္ အမွတ္တရမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ကူညီမႈ တို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ေသာ အျပာေရာင္ ကမၺည္းျပားမ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏သမိုင္းကို အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ ထင္သာျမင္သာ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply