မံုရြာမွာ စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္

0
133

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံု႐ြာၿမိဳ႕ ကန္သာသာကန္မွာ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ပည့ာတံခါး လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးသင္တန္းမွ ဆရာ/ဆရာမ သင္တန္းသူမ်ား၊
မံု႐ြာနွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္လူငယ္မ်ား၊ Save Monywa အဖြဲ႕သားမ်ားမွ စုေပါင္းၿပီးအမိႈက္ေကာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကန္သာယာ ကမ္းစပ္ရွိအမိႈက္မ်ား၊ ပလပ္စတစ္ အမိႈက္မ်ားကို အဓိကထား ေကာက္ခဲ့ၾကၿပီး
အမိႈက္ေကာက္သီခ်င္းမ်ား သီဆိုကာ အမိႈက္ေကာက္ကမ္ပိန္း ကကြက္မ်ားျဖင့္လည္း ကျပခဲ့ၾကသည္။

Photo – Aung Nay Myo / MPA

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံု႐ြာၿမိဳ႕ ကန္သာသာကန္မွာ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ပည့ာတံခါး လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးသင္တန္းမွ ဆရာ/ဆရာမ သင္တန္းသူမ်ား၊
မံု႐ြာနွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္လူငယ္မ်ား၊ Save Monywa အဖြဲ႕သားမ်ားမွ စုေပါင္းၿပီးအမိႈက္ေကာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကန္သာယာ ကမ္းစပ္ရွိအမိႈက္မ်ား၊ ပလပ္စတစ္ အမိႈက္မ်ားကို အဓိကထား ေကာက္ခဲ့ၾကၿပီး
အမိႈက္ေကာက္သီခ်င္းမ်ား သီဆိုကာ အမိႈက္ေကာက္ကမ္ပိန္း ကကြက္မ်ားျဖင့္လည္း ကျပခဲ့ၾကသည္။

Photo – Aung Nay Myo / MPA

Leave a Reply