“အင္းဒင္ကိစၥ တပ္မေတာ္သား ၇ ဦး လြတ္ေျမာက္မႈ သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျဖင့္မဟုတ္” ဟု သမၼတ႐ံုး ေျပာ

0
404

ေမ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားခံရသည့္ တပ္မေတာ္သား ၇ ဦးသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးအရ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံရံုး၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

“စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ကေန တစ္နွစ္ကို ေလ်ာ့ခ်လိုက္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရပါတယ္။ဆိုလိုတာကေတာ့ သမၼတရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျဖင့္ လြတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အက္ဥပေဒအရ ေနာက္တစ္ခု ကတပ္မေတာ္ရဲ႕ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အရ လုပ္ေဆာင္သြားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတိုင္းျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား ၇ ဦးသည္ တပ္မေတာ္၏အက္ဥပေဒအရ ဒကစ(စစ္ေတြ) မွ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔ အသနားခံစာ၊ အယူခံတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ တင္ခဲ့သည့္ အေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးသို႔ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ မွ ၁ ႏွစ္အထိေလ်ာ့ခ်နိုင္သည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ယင္း တပ္မေတာ္သား ၇ ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္စိုး ကေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ ၁၀ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည့္ အရာရွိ ၄ ဦးႏွင့္ စစ္သည္ ၃ ဦးတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ဆီခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး နယ္ဘက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားခံရသည့္ တပ္မေတာ္သား ၇ ဦးသည္ နိုင္ငံေတာ္သမၼ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးအရ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံရံုး၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

“စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ကေန တစ္နွစ္ကို ေလ်ာ့ခ်လိုက္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရပါတယ္။ဆိုလိုတာကေတာ့ သမၼတရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျဖင့္ လြတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အက္ဥပေဒအရ ေနာက္တစ္ခု ကတပ္မေတာ္ရဲ႕ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အရ လုပ္ေဆာင္သြားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတိုင္းျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သား ၇ ဦးသည္ တပ္မေတာ္၏အက္ဥပေဒအရ ဒကစ(စစ္ေတြ) မွ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔ အသနားခံစာ၊ အယူခံတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ တင္ခဲ့သည့္ အေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးသို႔ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ မွ ၁ ႏွစ္အထိေလ်ာ့ခ်နိုင္သည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ယင္း တပ္မေတာ္သား ၇ ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္စိုး ကေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ ၁၀ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည့္ အရာရွိ ၄ ဦးႏွင့္ စစ္သည္ ၃ ဦးတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ဆီခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး နယ္ဘက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply